Saopštenje

Izgradnja novog distributivnog cjevovoda PEHD DN u Bijeloj, očekivano smanjenje gubitaka za 10%

Izgradnja novog distributivnog cjevovoda PEHD DN u Bijeloj, očekivano smanjenje gubitaka za 10%

Iz Vodovoda i kanalizacije Herceg Novog obavještavaju o planu izgradnje novog cjevovoda PEHD DN 200 mm u Bijeloj, saopštenje prenosimo u cijelosti:
Iz Vodovoda i kanalizacije Herceg Novog obavještavaju o planu izgradnje novog cjevovoda PEHD DN 200 mm u Bijeloj, saopštenje prenosimo u cijelosti:
Izvor vijesti: Vodovod i kanalizacija Herceg Novi
Podnaslov: Saopštenje
Tizer: Iz Vodovoda i kanalizacije Herceg Novog obavještavaju o planu izgradnje novog cjevovoda PEHD DN 200 mm u Bijeloj, saopštenje prenosimo u cijelosti:
Napiši komentar
Izvor vijesti: Vodovod i kanalizacija Herceg Novi
| .
Izvor vijesti: Vodovod i kanalizacija Herceg Novi
Podnaslov: Saopštenje
Tizer: Iz Vodovoda i kanalizacije Herceg Novog obavještavaju o planu izgradnje novog cjevovoda PEHD DN 200 mm u Bijeloj, saopštenje prenosimo u cijelosti:
Napiši komentar
Izvor: Vodovod i kanalizacija Herceg Novi
.

Izgradnja novog distributivnog cjevovoda PEHD DN u Bijeloj, očekivano smanjenje gubitaka za 10%

Smanjenje tehničkih gubitaka i „vraćanje“ u vodovodni sistem tzv. izgubljene ili neobračunate količine vode, strateški je cilj za „Vodovod i kanalizacija“ Herceg Novi, a prioritetan po Planu i programu rada za ovu godinu. Naše optimstičke prognoze su da gubici budu smanjeni za 10% tokom prve godine, posebno za ljetnu sezonu. Iz prvih razloga u organizaciji tehničke operative DOO ’’Vodovod i kanalizacija’’, već više pd pola godine teku intenzivni radovi na aktivnostima identifikacije kvarova, odnosno gubitaka procurivanjem i otklanjanje istih. Naše aktivnosti se odnose prevashodno na sanaciji već poznatih problema, kap i pronalaženju i otklanjanju kvarova koji nijesu evidentirani i koji nam do sada nijesu bili poznati. Na ovaj način smo uspjeli da u sistem vratimo 20 l/sek, samo na Rivijeri, a preko 30 l/sek u ostalom dijelu sistema. Rukovođeni ovim infprmacijama i stanjem sistema pokrenute su aktivnosti za izgradnju novih cijevovoda i rekonstrukciju postojećih.

Kako smo u 2021. godini imali najviše problema u distribuciji vode ka potrošačima na području Kamenara i visočijih zona u Bijeloj, naša pažnja je bila u najvećoj mjeri usmjerena na rješavanje problema u ovom dijelu naše Opštine. Inicijative su se podnosile na sanaciju glavnog distrubitivnog čeličnog cjevovoda DN 500mm, rekonstrukciju dijela vodovodne mreže u Bijeloj dužine cca 400m’, kap i planiranje i pronalaženje lokacije za izgradnju rezervoara u Kamenarima (u Jošici). Glavni cjeovod je glavna arterija sistema snabdijevanja vodom na rivijeri, u čije snimanje stanja i saniranje kvarova smo već uložili dosta napora i finansijskih sredstava. Nažalost, rezultati nijesu zadovoljavajući zbog izuzetno lošeg stanja ovog cjevovoda u jednom ogromnm dijelu, upravo onom koji je važan za distribuciju vode u Kamenarima. Pošto se radi o sanacionim radovima na ovom čeličnom cjevovodu u dužini od nešto više od kilometra, koja iziskuje velika novčana ulaganja koja se mjere stotinama hiljada evra, a koja za sada nijesu obezbijeđena, „Vodovod“ je pronašao alternativno tehničkp rješenje u izgradnji novog distrubitivnog cijevovoda PEHD DN 200mm, koji će služiti za snabdijevanje potrošača istočnog dijela Bijele i Kamenara.

Tehničko rješenje se ogleda u izgradnji novog PEHD DN 200mm cijevovoda kao i korišćenju već postojećih cjevovoda (čeličnog  DN500 mm i ductile DN 200mm). Trasa novog vodovodnog distributivnog sistema je podijeljena u tri kraka. 

’’Krak 1’’ u dužini cca 35m odnosi se na izgradnju novog cjevovoda PEHD DN 200mm, njegovo spajanje sa ’’zdravim’’ dijelom čeličnog cjevovoda DN 500 mm na poziciji postojećeg muljnog ispusta kod ’’Coninga’’ROP i njegovo priključenje na ’’Ductile’’ DN 200 mm cjevovod u već postojećem RO. Dio trase prolazi kroz već postojeći propust u magistralnom pojasu a drugi dio se polaže u rupu dubine 80 cm u sklopu pijeska d=10 cm. Za izgradnju kraka 1 cjevovoda biće primijenjena metoda čeonog varenja cijevi kao i klasično montažno spajanje potrebne fazonerije.

’’Krak 2’’ je dužine cca 300 m odnosi se na korišćenje relativno novog već postojećeg ’’Ductile’’ DN 200 mm cjevovoda, čija je trasa na potezu: od zgrada kod ’’Pošte’’ dp glavne kapije nekadašnjeg ’’Brodogradilišta’’.

’’Krak 3’’ u dužini cca 400 m, izgradnja novog dijela cjevovoda od glavne kapije nekadašnjeg ’’Brodogradilišta’’ do potoka ’’Pijavica’’, tačnije do postojećeg šahta sa vazdušnim ventilom na čeličnom cjevovodu DN 500mm. Trasa dijela cjevovoda je u trupu lokalne saobraćajnice, zatim vodi dijelom korita potoka Pijavica i na kraju dijelom zelene površine uz magistralni pojas. Cijev se polaže u ruvu dubine 80 cm u sloju pijeska debljine d=10 cm. Za izgradnju cjevovoda biće primijenjena metoda
čeonog varenja cijevi, kao i klasično montažno spajanje potrebne fazonerije. Nakon
završenog spajanja cjevovpda odnosno prije puštanja u funkciju isti treba isprati i ispitati na probni pritisak odnosno ispitati vododrživost cjevovoda.

Sve radove na izgradnji ovog cjevovoda izvela bi operativa radna jedinica „Održavanja vodovodne mreža’’, a u skladu sa tehničkim normativima koji se odnose na gradnju ovakvog hidro-građevinskog objekta.

Procijenjena vrijednost investicije iznosi 37.000e.

Prema dinamičkom planu radovi će trajati dvije nedelje. 

Kao zaključak postavlja se pitanje šta ovo znači za Vodovod, a prevashodno šta znači za naše potrošače, kao krajnje korisnike naših usluga.

  • Ovo je u trenutnom sagledavanju problema najoptimalnije i najbolje rješenje problema za normalno i redovno vodosnabdijevanje potrošača.
  • Izgradnja ovog cjevovoda je dio plana koji sprovodi DOO ’’Vodovod i kanalizacija’’ vezano za smanjenje gubitaka na vodovodnoj mreži i praktično su priprema za ovu turističku sezonu.
  • Rasterećenje potrošača sa rezervoara ’’Bijela’’ sa kojeg se sada vrši snabdijevanje svih potrošača Bijele i Kamenara.
  • Ujednačavanje pritisaka u sistemu, što ima za posljedicu manji broj kvarova na vodovodnoj mreži (optimalan pritisak 5,5 bara).
  • Nesmetana distribucija vode prema potrošačima dijela Bijele i Kamenara u slučaju kvara (privremene obustave dotoka) na jednom dijelu postpjeće vodovodne mreže.
  • Veće količine vode u sistemu distribucije sa rezervoara ’’Bijela’’ i normalno vodosnbdijevanje za sve potrošače koji ostaju na njegovom režimu rada ( nema bojazni za restriktivnim mjerama).
  • Redovno i nesmetano vodosnabdijevanje potrošača Kamenara sa rezervoara ’’Zmijice’’ - Zelenika ( nema bojazni za restriktivnim mjerama).
  • Stavljanje u funkciju ’’zdravog’’ dijela čeličnog cjevovoda u cilju distribucije vode ka potrošačima.

Izvinjavamo se stanovnicima Bijele što ćemo preduzimati ove radoe, gdje će biti kopanja ulice, pa tako stvaranja buke i dodatne prašine. Nadamo se da će imati razumijevanja, kap i uvijek do sada, jer ćemo pvim radovima omogućiti bolju
distribuciju vode za istočni dio Bijele i Kamenare, tokom ljeta - navodi se u saopštenju. 

Napišite komentar ovdje
symbols left.
Niste prijavljeni
Unesite tražene podatke
Učitavam komentar The comment will be refreshed after 00:00.

Budite prvi koji komentariše ovu vijest


Povezani članci


Maturski kvadril 2022 - Razgovor sa maturantima (VIDEO)

Maturski kvadril 2022 - Razgovor sa maturantima (VIDEO)

Maturanti srednje škole „Ivan Goran Kovačić“, njih 180, na trgu Nikole Đurkovića u petak, tačno u podne zaplesali su tradicionalni kvadril. Oni su sa vršnjacima iz drugih evropskih zemalja pokušali da obore Ginisov rekord u najmasovnijem sinhronizovanom plesu.
Trebinjci će provesti ljeto u Herceg Novom (VIDEO ANKETA)

Trebinjci će provesti ljeto u Herceg Novom (VIDEO ANKETA)

Herceg Novi je oduvijek bio popularna destinacija za goste iz regiona. Trebinje nije izuzetak, mještani kamenog bisera Hercegovine i ove godine bez mnogo nedoumica biraju susjedni Herceg Novi.
U "Noći muzeja" pred publikom "Dragulji Boke" Dubravke Žafran

U "Noći muzeja" pred publikom "Dragulji Boke" Dubravke Žafran

Povodom međunarodnog dana muzeja 18.maja i manifestacije "Noć muzeja" koja traje preko četiri decenije, sinoć je u bašti muzeja "Mirko Komnenović" u organizaciji naše ustanove otvorena izložba akvarela umjetnice iz Herceg Novog, Dubravke Žafran.

Jadran Novi® 2022. All rights reserved. Made By  iv solution


Adria Management Services

No Internet Connection