Banka hrane: Moramo imati Vladu štednje, a ne šetnje
Kao posljedicu loše socijalne politike koje nije bila usmjerena ka  preventivi i umanjenju problema nemaštine  imamo jako lošu socijalnu sliku danas. Hiljade  ljudi grca u nemaštini, bez ikakve pomoći sistema jer nisu registrovani kod državnih organa kao takvi. Izostaju  proaktivne  mjere kako bi  došlo do bolje zaštite najugroženijih građana. Socijalni kartoni za koje je država Crna Gora potrošila milion eura ne postoje, ukoliko  se ne radi o korisnicima  socijalne pomoći. Privatnost bogatih i moćnih  da sakriju svoju imovinu i novac i partijski uticaj,   imaju veće snagu od države koja mora servis svih  građana.
 
Cijene hrane, higijenskih sredstava svakodnevno rastu. Neće biti toliko praznih rafova  na jesen, koliko će proizvodi biti skupi i nedostižni mnogima. Socijalni bon kao način pomoći ugroženim porodicama za koji se Banka hrane zalaže čitavu deceniju doźivio je kratku neuspješnu  epizodu u mandatu prethodne vlade i to ne na način koji  nije garantovala  pravednost, na koji smo akcentovali naš predlog .
 
Cijene drva za ogrijev su skoro duplirane u odnosu na prošlu sezonu. Samo polovima porodica koja živi u Podgorici koristi ovaj vid ogrijeva, a kakva je situacija u sjevernim opštinama, možemo da naslutimo.
Stanarine bilježe enormno povećanje i pogađaju one koji imaju najmanje. Kako će ovaj problem prebroditi našu Vladu, izgleda zanima samo deklarativno.
 
U budžetu za 2022. godinu za materijalno obezbjeđenje porodice umjesto 13,8 miliona koliko je iznosilo u 2021. opredijeljeno je 12,5 miliona.  što je smanjenje od 9,83 odsto. 
 
1 300 000 eura manje  je budžetom izdvojeno za Materijalno obezbjeđenje porodica  kao jedino socijalno davanje namijenjeno siromašnima. Ovo je ozbiljna nebriga kreatora budžeta.
 
Za putovanja, koktele, gorivo, telefone, Ministarstvo finansija je u budzetu izdvojilo 20 miliona koje će koristiti državni  službenici  i ministri.
 
Razlika u prioritetima je očigledna. Uravnoteženje budžeta na teret siromašnih je velika nepravda i zaslužuje javni prekor.
 

Samo u prvom  mjesecu rada nove Vlade saznali smo da se  ista igra nastavlja.
 
Za putovanja i  razne nadoknade potrošeno je  1.7 milona eura.  Za troškove telefona 64 000. Za Ugovore o djelu  u maju mjesecu potrošeno je  622 000 ( 12.9 milona eura za čitavu godinu).
 
A za one kojima pomoć najviše  treba “velikodušnih”  12 000€ . Sramota!
 
Nemar države prema ekonomski i socijalno ugroženima postao je manir u Crnoj Gori. 
 
Svaka kriza najviše utiče na najosjetljivije grupe društva, a ekonomska deprivacija otežava obezbjeđivanje osnovnih uslova za život, ishranu, higijenu, zdravstvenu zaštitu, socijalno  i obrazovanje.
Zbog nedostatka mjera  i politike podrške najsiromašnijima realno je očekivati da će upravo ovi ljudi najteže podnijeti  teret velike ekonomske krize i recesije.
 
Mi nemamo strategiju borbe protiv siromaštva, nemamo strategiju razvoja sistema socijalne zaštite, nemamo mnogo javnih politika koje su uopšteno važne za strategiju sprovođenja socijalne politike.
Mjere  socijalne politike moraju da omoguće ugroženima da što brže izađu iz siromaštva. Kroz različite programe prekvalifikacija, dokvalifikacija, nalaženjem drugih vrsta poslova, podrškom za ostvarivanje drugih prava.Nezaposleni su najpogođeniji siromaštvom kao i neobrazovani. Upravo je siguran posao  i ulaganje u obrazovanje.  recept za  uspješnu borbu protiv siromaštva.
 
Budžet se opterećuje i dalje  zaposlenjem partijski podobnih iako je prebukiranost u javnoj  upravi odavno konstatovana i na nju su upozoravali i SN i MMF. Novozaposleni će kao i njihovi  predhodnici primati novac povrh plate  za razne komisije i odbore.
 
Vlada mora odmah da proglasi opštu štednju i da kroz hitni rebalans budzeta skreše  sve nepotrebne troškove administracije , kao što  su putni troškovi, telefonski računi , troškovi  goriva, dnevnice, nepotrebne  javne nabavke. Vlada bi morala da rasproda višak službenih  automobila radi racionalizacije troškova ( evropski  smo  rekorderi po broju  službenih automobila po glavi stanovnika).
Ovo mora biti Vlada štednje a ne šetnje.
 
“ Prijetilo” se više puta uvođenjem  poreza na bogatstvo  i zaplijenom  nelegalno stečene imovine. I dalje ništa od toga. Zašto  država ne naplati po tržišnim uslovima,  povoljno dobijene kredite za stanove i adaptacije istih. 
Ne smije se teret krize prebacivati na siromašne.
 
U budžetu će se preko  navedenih  mjera i aktivnosti stvoriti prostor za pomoć ugroženim  gradjanima, neophodne subvencije  za ograničavanje cijena hrane i goriva, socijalne stanove i sličnog.
 
Ovo je vrijeme ozbiljne  krize i ništa se ne smije prepuštati slučaju.
 
 Komentari

0 Komentara
Ugrađene povratne informacije
Pogledaj sve komentare

Povezani članci


Pratite nas i putem iOS i Android aplikacije

Jadran Novi® 2022. All rights reserved. Made By


Adria Management Services

Home
Vijesti
Radio
Pretraga