Skip to main content


Budžet TOHN za narednu godinu rebalansiran na 1,65 milionaFoto: TO HN, facebook

Budžet Turističke organizacije Herceg Novog (LTO) u ovoj godini rebalansiran je sa planiranih 1,54 miliona na 1,65 miliona eura. Navode da je ljetna turistička sezona bila uspješna za crnogorske privrednike, a ostvareni rezultati bili su iznad očekivanja.

„Realizacijom finansijskog plana Turističke organizacije za ovu godinu, na dan 30. novembra, utvrđeni su realizovani redovni prihodi u iznosu od 1,38 miliona, odnosno 90,12 odsto u odnosu na planirani iznos od 1,54 miliona ezra. Realizacija osnovnih izvora finansiranja izvršena je 95,91 odsto u odnosu na planirano kada je riječ o prihodu od turističke takse i 166,55 posto u okviru članskog doprinosa. Prihod po osnovu boravišne takse realizovan je za 12,10 odsto više u odnosu na planirani“, navedeno je u obrazloženju, a prenosi Dan.

Kada je riječ o rashodima, oni su utvrđeni na iznos od 1,083 miliona, što je 70,28 odsto planiranih 1,54 miliona eura, saopštili su iz LTO.

Kako pojašnjavaju, niži procenat izvršenja rashoda u odnosu na planirani prouzrokovan je epidemiološkom situacijom izazvanom pandemijom virusa kovid-19, jer se planirani rashodi za sajmove, marketing aktivnosti, organizaciju i održavanje manifestacija nisu mogli realizovati u punom kapacitetu. Najveća stavka u rashodima su troškovi neto naknada zarada, koji su premašeni za 84,19 odsto, a iz budzeta LTO ove godine za tu stavku izdvojeno je preko 675.000 eura. Kako obrazlažu, ova pozicija je premašena jer je isplaćena otpremnina za sporazumni raskid ugovora o radu na neodređeno vrijeme sa zaposlenima, kao i zbog isplata pomoći zaposlenima zbog smrtnog slučaja u porodici.

Na osnovu utvrđenih vrijednosti na dan 30. novembra 2021. godine, Skupština Turističke organizacije konstatovala je pozitivan rezultat finansijskog plana, jer su prihodi za 305.845,68 eura veći od rashoda.

„Ovo stanje rezultat je napora stručne službe organizacije da štednjom, racionalnim planiranjem i trošenjem pokuša da izmiri sve finansijske obaveze nastale u prethodnom periodu, sačuva sredstva za predstojeći zimski period i radi na pripremi sezone 2022. godine. Finansijskim planom Turističke organizacije Herceg Novi za narednu godinu predviđena su sredstva od 1.750.995,67 eura. U cilju prepoznavanja grada kao destinacije pogodne za boravak djece, Turistička organizacja je je u okviru EU projekta „Wonder“ izradila promo video „Herceg – Novi, grad po mjeri djeteta/Child friendly destination“.

„Ovaj promo materijal ukazuje na moguće pravce razvoja diverzifikovane ponude za djecu koja bi Herceg Novi mogla smjestiti i na listu „child friendly“ destinacija. Takođe, video podiže svijest o postojećoj turističkoj ponudi grada, koja kroz promociju prilagođenu djeci postaje vidljiva i za najmlađu ciljnu grupu“, naglasili su iz LTO.

Zbog kompletnije promocije destinacije po mjeri djeteta izrađen je i „Herceg-Novi – vodič za djecu“.

Finansijski plan za ovu godinu 1.540. 170 eura

Zbog pandemije virusa korona, LTO je bila prinuđena da napravi rebalans budzeta za 2020.godinu na iznos od 396.379 eura, što je bilo ostvarenje od 18,07 odsto od planiranog, pa su zbog toga budzet za ovu godinu najprije projektovali na iznos od 1.540.170 eura. Kako je pojasnio Saša Đorđević, predsjednik izvršnog odbora LTO, budzet za 2020. godinu bio je projektovan na 2.120.000 eura, koji je zbog teške krize izazvane pandemijom kovid-19 ostvaren u iznosu od 396.379 eura.

„Ostvareni prihod od turističkih taksi bio je 44,58 odsto, članski doprinos 28,27 odsto i 13,74 odsto po osnovu boravišne takse. Ovu godinu je obilježio izvjestan oporavak turističke privrede, pa je u skladu s tim LTO davala podršku festivalima, sportskim dešavanjima, edukaciji i razvojnim projektima grada za koje se po pitanju sredstava oslanjala na EU i međunarodnu saradnju“, kazao je Đorđević.

Pojasnio je da finansijski plan pokazuje prihode i rashode planirane u skladu sa sopstvenim mogućnostima i prihodima i da u 2021.godini iznosi 1.540.170 eura. Ipak, dobrim poslovanjem uspjeli su da izvrše novi rebalans, pa budžet u 2021. godini iznosi 1,64 miliona eura.

Život na Luštici

Projekat „Život na Luštici“, omogućava sveobuhvatnije predstavljanje tog privlačnog poluostrva. Prema riječima Dalibora Vukovića iz LTO, namjera je da se, pored primorskog, predstavi i kontinentalni dio kroz seoska domaćinstva, tradiciju i kulturno bogatstvo.

„Riječ je o srednjoročnom projektu, čiji je zadatak afirmacija zaleđa, odnosno poluostrva Luštica kao zajedničke cjeline koja pripada opštinama Herceg Novi i Tivat. Realizovali smo prvu fazu projekta, koja se odnosi na kreiranje panoramske rute i mape. Plan je da u narednom periodu odradimo ostale faze projekta, poput audio-vodiča kao dodatka trenutnoj mapi i napravimo kompletan turistički proizvod, koji će konačno da objedini jednu panoramsku kružnu turu“, kazao je Vuković.Komentari

0 Komentara
Ugrađene povratne informacije
Pogledaj sve komentare