Skip to main content


dopunska nastava

Dopunska nastava za sve đake da bi nadoknadili gradivo iz prethodne dvije godine

Kako bi djeca nadoknadila gradivo propušteno u toku prethodne dvije godine, Zavod za školstvo Crne Gore preporučio je direktorima osnovnih i srednjih škola da organizuju časove dopunske nastave za sve đake, i to od samog početka nastavne godine. To je jedna od smjernica koje su iz Zavoda upućene upravama vaspitno – obrazovnih ustanova, uoči početka nove školske godine.
Kako bi djeca nadoknadila gradivo propušteno u toku prethodne dvije godine, Zavod za školstvo Crne Gore preporučio je direktorima osnovnih i srednjih škola da organizuju časove dopunske nastave za sve đake, i to od samog početka nastavne godine. To je jedna od smjernica koje su iz Zavoda upućene upravama vaspitno – obrazovnih ustanova, uoči početka nove školske godine.Časovi će, kako je već saopšteno iz resora prosvjete, trajati po 45 minuta, a nastavni plan i predmetni programi treba da se, naveli su iz Zavoda, realizuju u punom obimu (obavezni dio i 15 do 20 odsto slobodnog dijela).

Nakon dvije školske godine koje su organizovane u uslovima pandemije COVID 19 i odstupanja od uobičajenog režima rada, Zavod je pripremio smjernice za realizaciju redovne nastave, u cilju podrške rukovodnom, nastavnom i stručnom osoblju u školama da efikasno odgovore potrebama i interesu učenika i učenica.

U smjernicama se navodi da svi nastavnici, samostalno ili u okviru stručnog aktiva, uvažavajući specifičnosti škole i odjeljenja u kojem realizuju nastavu izrađuje godišnji plan rada i u obavezo su da ga dostave pedagoško-psihološkoj službi do 23. septembra.

Autonomni su u kreiranju godišnjih planova rada i određivanju redosljeda savladavanja ishoda predviđenih predmetnim programom, kao i u planiranju otvorenog dijela kurikuluma.

„Tokom septembra škola učenice i učenike postupno uvodi u obrazovno-vaspitni rad. Tokom septembra škole primjenjuju protokol za procjenu aktuelnog razvojnog i akademskog statusa djece sa posebnim obrazovnim potrebama. Škole primjenjuju skale za procjenu darovitosti učenica i učenika. Pedagoško-psihološke službe u saradnji sa nastavnicima/stručnim aktivima se aktivno uključuju i pružaju dodatnu stručnu pomoć učenicima/učenicama u smislu lakše adaptacije na neposrednu nastavu u punom kapacitetu, a posebno učenicima sa posebnim obrazovnim potrebama i učenicima iz ranjivih grupa, na osnovu IROP-a, odnosno plana podrške“, navodi se, između ostalog u smjernicama Zavoda.

Rukovodiocima obrazovnih ustanova su sugerisali da, u cilju nadoknade propuštenog gradiva i kao dodatni resurs za rad,  nastavnici koriste i internet resurs www.skolskiportal.edu.me, kao i platformu www.digitalnaskola.edu.me.

Smjernice i za vrtiće

Smjernice za realizaciju redovnog rada rukovodstvu, vaspitačima, medicinskim sestrama i stručnim saradnicima Zavod je uputio i direktorima svih predškolskih ustanova u Crnoj Gori.

Osim uputstava koji se odnose na redovan način rada, navedeno je da je tokom septembra potrebno pružiti pomoć djeci i roditeljima pri adaptaciji, vodeći računa da su neka djeca bila duže vrijeme odsutna i samim tim se odvikla od kolektivnog načina života.

„Potrebno je pružiti pomoć i podršku djeci iz ranjivih kategorija, djeci iz ratom zahvaćenih područja a sa ciljem prevazilaženja kulturoloških, jezičkih i drugih barijera.  Tokom septembra, dijelom i oktobra mjeseca, pratiti dječija predznanja, potrebe, interesovanja i te informacije koristiti kao polaznu osnovu za planiranje. Način planiranja je i dalje tematski. Tokom perioda adaptacije formirati tim za praćenje i podršku djeci sa posebnim obrazovnim potrebama i za njih uraditi IROP-e. U redovnom vaspitno-obrazovnom procesu realizovati IROP-e“, neke su od smjernica za predškolske ustanove, kojima je kao i školama sugerisano da u cilju dodatne podrške redovnom vaspitno-obrazovnom radu mogu koristiti platformu www.digitalnaskola.edu.me.

Iz Zavoda su, između ostalog, naveli i da će ukoliko dođe do pogoršanja epidemijske situacije ili nekih drugih kriznih situacija, blagovremeno dostaviti školama i predškoslkim ustanovama nove smjernice.Komentari

1 Komentar
Najstarije
Najnovije Najviše glasova
Ugrađene povratne informacije
Pogledaj sve komentare

Najbolje ih ne puštati doma. Nakon 2 godine, online časova pa skraćenih casova, sad treba da sjede po 8-9 sati u školi da nadoknade vaše za.ebancije. Kako da ne. A ovi što su prešli u srednju, nakon casova tamo, da skoknu do svojih osnovnih škola na koji čas.


Povezani članci