ZVANIČAN CJENOVNIK ZA PRIKLJUČKE NE POSTOJI

„Igalopromet“: Vodovod HN nezakonito traži oko 50.000 eura za priključak

Takođe dodaju da nema zvaničnog cjenovnika za priključke i da oni nisu jedina firma koja se susreće sa ovakvim postupanjem Vodovoda HN


FOTO: WWW.VODOVODHNOVI.CO.ME

Firma „Igalopromet“ iz Herceg Novog, koja je investitor u projektu izgradnje stambenih objekata, ukazuje na, kako tvrde, nekorektno postupanje hercegnovskog Vodovoda.  Iz pomenute kompanije smatraju da Vodovod Herceg Novi „reketira“ investitore i za to navode svoj primjer u kojem od njih vodovod traži oko 50.000 eura za priključak za 69 stanova.

Takođe dodaju da nema zvaničnog cjenovnika za priključke i da oni nisu jedina firma koja se susreće sa ovakvim postupanjem Vodovoda HN. Ističu i da im Vodovod nije ispatio raniji dug od 14.000 eura.

– Svaki vlasnik građevinskog objekta dužan je, po članu 31 stav 1 Zakona o komunalnim djelatnostima, da priključi svoj objekat na komunalnu infrastrukturu za vodosnabdijevanje i prihvatanje, prečišćavanje i odvođenje komunalnih otpadnih i atmosferskih voda. Priključenje se vrši preko priključka građevinskog objekta koji može biti privremen za potrebe izgradnje građevinskog objekta i trajan za potrebe upotrebe građevinskog objekta (član 32 stav 2). To, u praksi, znači da, prilikom izgradnje zgrada, bilo stambenih, bilo poslovnih, investitor mora da, kada izvođač završi radove, priključi objekat na odgovarajuću vodovodnu i kanalizacionu mrežu- navodi advokat „Igaloprometa“ Saša Vujović. 

 Prvo problem, dodaje Vujović, na koji se u praksi nailazi jeste nepostojanje vodovodne i kanalizacione mreže u područjima u kojima je dopuštena gradnja, iako je preduslov da se neko zemljište proglasi građevinskim da ono bude uređeno, odnosno komiunalno opremljeno, a što podrazumijeva i postojanje priključka na vodovodnu i fekalnu infrastrukturu, kako to definiše član 58 stav 3 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata.

-Naravno, prije početka gradnje svaki je investitor upoznat sa nedodtatkom infrastrukture, jer se to konstatuje urbanističko-tehničkim uslovima na osnovu kojih se izrađuje tehnička dokumentacija (projekat) za izgradnju ili rekonstrukciju objekta. U takvim slučajevima redovna je situacija da je investitor prinuđen da svojim sredstvima umjesto lokalne samouprave i nadležnog komunalnog preduzeća sam izgradi nedostajuću vodovodnu i kanalizacionu mrežu na koju će kasnije priključiti svoj objekat, i da se takva njegova investicija tretira kao potraživanje prema komunalnom preduzeću, za čiju je realizaciju potrebno više godina. O tome šta zarobljena novčana sredstva znače svakom privredniku suvišno je govoriti, ali je to rizik koji se preuzima prilikom investiranja. Za nemogućnost naplate takvog duga investitori pokazuju razumijevanje prema komunalnim preduzećima, i rijetko pokreću postupke sudskog utvrđenja takvog duga i njegover prinudne naplate, već se takav dug najčešće kompenzuje sa potraživanjem komunalnog preduzeća prema investitoru, uz opraštanje kamate-naglašava Vujović.

Prema njegovim riječima i tu se dolazi do drugog, ključnog problema.

-Zakon o komunalnim djelatnostima, u članu 33, ostavlja lokalnoj samoupravi da svojim propisom reguliše bliži postupak, rokove za priključenje, iznos i način plaćanja naknade za priključenje. Opština Herceg-Novi donijela je još 2016. takav propis, pod nazivom Odluka o javnom vodosnabdjevanju na području Opštine Herceg-Novi. U članu 28 stav 2 daje se pravo investitoru ili vlasniku objekta da se priključi na javni vodovod tako što će dostaviti građevinsku dozvolu (u međuvremenu zakonom ukinuti upravni akt, sem za složene inženjerske objekte), izvod iz projekta vodovodnih instalacija i dokaz o uplati naknade na ime troškova priključenja-pojašnjava advokat .

 Vujović naglašava da kod objekata u etažnoj svojini (zgrade) ovaj propis, u članu 33 predviđa postojanje tzv glavnog vodomjera i individualnih vodomjera sa svaki poseban dio zgrade.

-Međutim, uprkos zakonskoj obavezi, ova opštinska odluka uopšte ne reguliše pitanje naknade za priključenje. U propisu se pominje samo naknada za utrošenu vodu, koja se određuje na osnovu cjenovnika na koji saglasnost daje Skupština opštine. U takvoj situaciji DOO Vodovod i kanalizacija je sam, bez saglasnosti Skupštine Opštine, dana 19.5.2020, bez objavljivanja u službenom listu opštinski propisi, donio cjenovnik o naknadi troškova za vodovodni priključak, sa potpisom predsjednika Odbora direktora DOO Vodovod i kanalizacija pod brojem 73/20. Prilikom donošenja ovog propisa nije zatraženo ni  mišljenje organizacije za zaštitu potrošača, obavezno po članu 36 st 3 Zakona o zaštiti potrošača- ističe Vujović.

Cjenovnik propisuje različite cijene zavisno od toga da li se odnose na domaćinstva ili privredu, te zavisno od vrste objekta i prečnika vodomjera.

-Dakle, kada investitor uputi zahtjev za priključenje na vodovodnu mrežu, DOO Vodovod i kanalizacija utvrdi iznos naknade na osnovu RADNOG NALOGA  u kom se pod stavkom „troškovi naknade za priključenje“ bez poziva na ikakav cjenovnik ili drugi akt, odredi cijena naknade, po obračunu ili referenta za priključke na VIK mreži, ili, u slučaju DOO Igalopromet, samog izvrpnog direktora, uz napomenu „po nalogu izvrpnog direktora“.

 Nakon izdavanja radnog naloga DOO Vodovod i kanalizacija ponudi investitoru ugovor kojim se regulišu međusobna prava i obaveze vezane za priključenje na gradsku vodovodnu mrežu, u kom se iznosi iz radnih naloga sabiraju u naknadu za priključenje uz određeni iznos na ime samog zahtjeva za priključenje. Pritom u tom preduzeću imaju jako izražen senzibilitet prema privrednicima, pa im ugovorom omogućuju plaćanje u dvije jednake rate, od kojih se jedna plaća odmah, a druga dospjeva za naplatu posle godinu dana, odnosno sredinom naredne godine. U slučaju neplaćanja rata u roku, DOO Vodovod i kanalizacija ima ugovorno ovlašćenje, koje nije predviđeno zakonom ili opštinskom odlukom, da saugovarača isključi sa vodovodne mreže-kazao je Vujović.

U „Igaloprometu“ smatraju da je svaki investitor prinuđen da potpiše ovakav ugovor po principu „uzmi ili ostavi“, ako želi da svoj objekat koristi, odnosno njime raspolaže.

– Osporavanje ovakvih ugovora, koje pravna nauka naziva ugovorima po pristupu, gdje je strana koja ih sastavlja ekonomski jača, podrazumjeva dugotrajnu sudsku proceduru njihovog osporavanja traženjem presude koja bi zamjenjivala ugovor. Samo ekonomski izuzetno jaki investitori to sebi mogu da priušte. U našem slučaju, DOO Igalopromet je sagradilo dva stambeno-poslovna objekta u Ribarskoj ulici u Meljinama. Zaključilo je ugovore o njihovom priključenju na gradsku vodovodnu mrežu sa pravom da iznose plati u dvije rate. Prvu ratu to društvo platilo je odmah, drugu je bilo dužno da plati 30.6.2020.-preciziraju iz „Igaloprometa“.

Dodaju da u toku juna ove godine, DOO Vodovod i kanalizacija obavijestilo je DOO Igalopromet da dug, odnosno druga rata, nije izmiren, pozvalo da ga u jako kratkom roku dug izmiri i upozorilo da će obustaviti dalje korišćenje vode objektima.

 – U međuvremenu, objekti su uglavnom useljeni, a vlasnici posebnih djelova zgrade su uglavnom zaključili ugovore o invidivualnom vodomjeru. To znači da ovakvo postupanje DOO Vodovod i kanalizacija omogućava faktičko isključivanje vodosnabdjevanja i licima koja uredno izmiruju svoje obaveze, što je faktičko ustanovljavanje odgovornosti za tuđi dug-poručuje Vujović u ime pomenute firme. Nakon tog obavještenja DOO Igalopromet se obratio Tržišnoj inspekciji, tražeći da se ispita zakonitost formiranja cijena za priključenje na vodovodnu mrežu, koja se oglasila nenadležnom, nalazeći da se radi o tzv. pravima potrošača, a potrošačem se smatra samo fizičko lice, ne i firma-poručuju oni

DOO Igalopromet se prigovorom obratio i Sekretarijatu za stambeno komunalne poslove Opštine Herceg-Novi, ukazujući da se ugovorna potraživanja potražuju tužbom, kako to propisuje član 397 Zakona o obligacionim odnosima, i da komunalno preduzeće treba da pokrene parnični postupak za naplatu ugovornog duga. Navedeni prigovor je odbijen, sa upućenjem da njegov podnosilac svoja prava može da ostvari samo u sudskom postupku.

-Na kraju je DOO Igalopromet upozorilo i sam DOO Vodovod i kanalizaciju da će isključenje objekata sa vodovodne mreže smatrati krivičnim djelom samovlašća.

Tek tada dolazi po promjene u postupcima DOO Vodovod i kanalizacija. Oni se obraćaju Službi za inspekcijske poslove Opštine Herceg-novi koja dana 19.8.2022 donosi rešenje 02-18-714-1381/22 i nalaže DOO Vodovod i kanalizacija da privremeno uskrati isporuku vode DOO Igaloprometu u roku od 5 minuta, jer je objekat navodno navodno bespravno priključen. Takvo rešenje se donosi bez omogućavanja učešća predtavniku DOO Igalopromet, i izvršava promptno. Tako se zloupotrebom prava, daje prilid legalnosti postupanju komunalnog preduzeća- naglašavaju oni.

Dodaju: „Kako useljeni stanari ostaju bez vode, investitor odmah plaća drugu ratu i bojekat se odmah ponovno priključuje na vodovodnu mrežu. Posle svega, ostaje gorak ukus vode iz gradskog vodovoda i utisak da državni organi služe kao utjerivači dugova za komunalna preduzeća, a institucije nemoćne pred samovoljom pojedinaca“.Komentari

0 Komentara
Ugrađene povratne informacije
Pogledaj sve komentare

Povezani članci


Pratite nas i putem iOS i Android aplikacije

Jadran Novi® 2022. All rights reserved. Made By


Adria Management Services

Home
Vijesti
Radio
Pretraga