SEKRETARIJAT  ZA KULTURU, SPORT I DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Konkurs za dodjelu stipendija studentima sa područja opštine Kotor

Na osnovu člana 6 Odluke o kriterijumima za stipendiranje studenata u opštini Kotor (“Službeni list Crne Gore – opštinski propisi broj 41/19), a saglasno Odluci Predsjednika Opštine Kotor o maksimalnom broju studenata/kinja osnovnih i specijalističkih studija i vrsti studija koje će Opština Kotor stipendirati u studijskoj 2022/23. godini, broj 01-018/22-16568 od 26.09.2022. godine, Sekretarijat za kulturu, sport i društvene djelatnosti raspisuje: K O N K U R S za dodjelu stipendija studentima/kinjama sa područja opštine Kotor.
Na osnovu člana 6 Odluke o kriterijumima za stipendiranje studenata u opštini Kotor (“Službeni list Crne Gore – opštinski propisi broj 41/19), a saglasno Odluci Predsjednika Opštine Kotor o maksimalnom broju studenata/kinja osnovnih i specijalističkih studija i vrsti studija koje će Opština Kotor stipendirati u studijskoj 2022/23. godini, broj 01-018/22-16568 od 26.09.2022. godine, Sekretarijat za kulturu, sport i društvene djelatnosti raspisuje: K O N K U R S za dodjelu stipendija studentima/kinjama sa područja opštine Kotor.Opština Kotor dodjeljuje 90 stipendija za potrebe studiranja studenata/kinja osnovnih studija i 40 stipendija za specijalističke studije u studijskoj 2022/23. godini. Opština Kotor će u studijskoj 2022/2023. godini stipendirati redovne studente/kinje upisane u sve vrste visokoškolskih ustanova iz člana 15 Zakona o visokom obrazovanju. Pravo na stipendiju, pod jednakim uslovima, mogu ostvariti i redovni studenti/kinje koji/e se školuju u inostranstvu.

Studenti/kinje mogu ostvariti pravo na stipendiju ako:

1.            imaju crnogorsko državljanstvo ili  su lica sa statusom stranca sa stalnim nastanjenjem u Crnoj Gori;

2.            imaju prijavljeno prebivalište na području opštine Kotor;

3.            prvi put upisuju semestar studijske godine;

4.            nisu gubili ni jednu godinu tokom studiranja;

5.            nisu u stalnom radnom odnosu;

6.            su  u prethodnoj godini studiranja ostvarili prosječnu ocjenu 9,00 i više;

7.            su nosioci/teljke diplome „Luča“ u srednjoj školi za studente/kinje prve godine u slučaju da odmah nakon završetka srednje škole upisuju studije.

Zainteresovani/e kandidati/kinje su dužni/e da u roku od 30 dana od dana objavljivanja Konkursa ovom Sekretarijatu, uz zahtjev za ostvarivanje prava na stipendiju dostave, u zapečaćenom kovertu, sljedeću dokumentaciju:

–                      Uvjerenje o prebivalištu studenta/kinje;

–                      Uvjerenje o upisu tekuće godine studija (2022/23.) u kojem će biti naznačeno da se semestar studijske godine upisuje prvi put kao i studijska godina kada je student/kinja upisan/a na visokoškolsku ustanovu;

–                      Uvjerenje o broju položenih ispita iz prethodne studijske godine (2021/22.) sa ocjenama po predmetima i ukupnim prosjekom ocjena (za studente/kinje po Bolonjskoj deklaraciji visokoškolska ustanova će prikazati prosjek ocjena iz prethodne godine i u cifarskom ekvivalentu sa dvije decimale);

–                      Uvjerenje o trajanju studija i apsolvenskog staža (za studente/kinje završnih godina);

–                      Ovjerenu fotokopiju diplome “Luča” (za studente/kinje prve godine studija);

–                      Uvjerenje Uprave prihoda i carina o postojanju prijave na osiguranje za studenta/kinju (ukoliko postoji prijava na osiguranje dostaviti i Ugovor po osnovu kojeg je prijava sprovedena);

–                      Fotokopiju lične karte;

–                      Dokaz o žiro računu otvorenom u banci na ime studenta/kinje;

–                      Prevod stalnog sudskog tumača za uvjerenja o studiranju izdata na stranom jeziku.

Studenti/kinje osnovnih i postdiplomskih studija (specijalističkih, magistarskih), koji/e nisu u radnom odnosu, bez obzira na status studenta/kinje, vrstu studija, godinu studija i prosjek ocjena, ukoliko je student/kinja u prethodnom školovanju pokazao/la izuzetne rezultate u oblasti naučnog odnosno umjetničkog stvaralaštva ili student/kinja čija se porodica nalazi u posebno složenim – vanrednim okolnostima (socijalno ugrožene porodice), student/kinja bez oba roditelja, student/kinja sa invaliditetom ili student/kinja RE populacije, pored propisanog obrasca tj. zahtjeva i dodatne dokumentacije, prilažu i validne dokaze koji potvrđuju to stanje.

Obrazac zahtjeva za ostvarivanje prava na stipendiju zainteresovani/e mogu preuzeti u Građanskom birou Opštine Kotor i na sajtu Opštine Kotor.

Podnošenje zahtjeva još dana (27.10.2022. godine) u Građanskom birou Opštine Kotor u terminu predviđenom za rad sa strankama sa naznakom za Sekretarijat za kulturu, sport i društvene djelatnosti „Konkurs za dodjelu stipendija studentima/kinjama sa područja opštine Kotor.“

Nepotpuni i neblagovremeni zahtjevi neće se razmatrati.

 Komentari

0 Komentara
Ugrađene povratne informacije
Pogledaj sve komentare

Povezani članci


Pratite nas i putem iOS i Android aplikacije

Jadran Novi® 2022. All rights reserved. Made By


Adria Management Services

Home
Vijesti
Radio
Pretraga