• Početak
  • Vijesti
  • Društvo
  • Kotor: Babi zatvor 30 dana, nije obezbijedila prisustvo djece u prostorijama Centra za socijalni rad

Osnovni sud u Kotoru

Kotor: Babi zatvor 30 dana, nije obezbijedila prisustvo djece u prostorijama Centra za socijalni rad

Pred Osnovnim sudom u Kotoru je u toku izvršni postupak, povodom predloga za izvršenje predatog sudu od strane M. R. M. kao izvršnog povjerioca, protiv izvršnog dužnika P. M.
Pred Osnovnim sudom u Kotoru je u toku izvršni postupak, povodom predloga za izvršenje predatog sudu od strane M. R. M. kao izvršnog povjerioca, protiv izvršnog dužnika P. M.– Predlog za izvršenje je podnijet na osnovu izvršne isprave – rješenja ovog suda P. 1203/21 od 17.08.2022. godine. Postupajući po navedenom predlogu za izvršenje, a u skladu sa izvršnom ispravom, sudija mr Veljko Bulatović je 09.09.2022. godine donio rješenje o izvršenju. Tim rješenjem je određeno izvršenje, tako što je naloženo izvršnom dužniku da, u roku od tri dana od dana prijema rješenja, omogući održavanje kontakta malodobne djece stranaka, sa majkom – izvršnim povjeriocem, na način i u vrijeme bliže određeno predmetnim rješenjem. S. M. je, u svojstvu punomoćnika oca mal. djece, izjavila prigovor protiv rješenja o izvršenju, ali je taj prigovor odbijen kao neosnovan rješenjem vijeća ovog suda dana 23.09.2022. godine- saopšteno je iz Osnovnog suda Kotor.

Prema stanju u spisima predmeta, sud je, radi sprovođenja izvršenja (jer izvršni dužnik nije dobrovoljno postupio po rješenju o izvršenju), izlazio na lice mjesta u četiri navrata.

– I i to 24.09.2022, 08.10.2022, 09.10.2022. i 26.11.2022. godine. Prilikom svakog izlaska na lice mjesta, ometano je izvršenje, a sud je na zapisniku konstatovao da su djeca instruisana (između ostalog, malodobna djeca koriste termin “privremena mjera” i pozivaju se na navedeni pravni institut) i da zbog toga ne žele da pođu sa majkom, a prilikom sprovođenja izvršenja dana 26.11.2022. godine, psiholog je naveo da su djeca unaprijed instruisana i da nije pokušano da se ista pripreme za izvršenje, jer djeca poznaju mnogo elemenata koje ne treba da poznaju, te da su podstreknute od strane S. M. (punomoćnika izvršnog dužnika, a babe djece). Ukazujemo da je na zapisniku od 09.10.2022. godine, sud rješenjem obavezao i povjerioca i dužnika, dakle roditelje djece, da obezbijede prisustvo malodobne djece kod psihologa tri puta nedjeljno, a prilikom izvršenja 26.11.2022. godine, na pitanje suda, S. M. (punomoćnik izvršnog dužnika, baba djece) je izjavila da su djeca kod psihologa bila samo jednom, jer im je psiholog rekla da im je “Lj. baba, a S. ujna”. Dana 26.11.2022. godine, psiholog je obavila razgovor sa malodobnom djecom i iste su predate majci do dalje odluke suda. S. M. (punomoćniku izvršnog dužnika, a babi djece, kod koje su se djeca nalazila) je izrečena kazna zatvora u trajanju od 30 dana jer je imenovana sprječavala sprovođenje izvršenja, prije svega time što nije postupila po zaključku suda i obezbijedila prisustvo mal. djece u prostorijama Centra za socijalni rad, gdje je obezbijeđen i psiholog. Neposrednim opažanjem postupajućeg sudije je utvrđeno da imenovana ne radi u najboljem interesu mal. djece, već djecu instruiše da vrište, ne bi li se stvorila situacija koja sprječava izvršenje, a na poziv suda da preda djecu, navodi da djeca neće kod majke, sa unaprijed pripremljenim odgovorima mal. djevojčica da neće da ostvare kontakt sa majkom, podstreknute ponašanjem trećeg lica – S. M., te cijeneći i gore izloženo opažanje psihologa. Navedena kazna zatvora, izrečena je shodno čl. 239a st. 1 tač. 3 i st. 2, te shodno čl. 239b st. 3 Zakona o izvršenju i obezbjeđenju (Sl. list Crne Gore broj 36/2011, 28/2014, 20/2015, 22/2017, 76/2017 i 25/2019). Protiv ovog rješenja imenovana ima pravo prigovora vijeću ovog suda, u roku od 5 dana od dana prijema rješenja- navodi se saopštenju suda Kotor objavljenom na sajtu.

Povodom pitanja koje se pojavilo kao sporno, a koje se odnosi na izuzeće sudije Bulatovića, Sud ukazuje da je S. M. već podnosila zahtjev za izuzeće postupajućeg sudije, koji zahjev je odbijen kao neosnovan.

– Na kraju ukazujemo da se radi o postupku u kojem je primarna potreba da se zaštite prava i interesi malodobne djece, da je svako dužan da se rukovodi najboljim interesom djeteta u svim aktivnostima koje se direktno ili indirektno tiču djeteta (čl. 5b Porodičnog zakona), da sud vodi postupak i sprovodi izvršenje strogo vodeći računa upravo o pravima i interesima malodobne djece, shodno Ustavu Crne Gore, važećim zakonskim i međunarodnim propisima. Naglašavamo da sud na lice mjesta izlazi upravo jer izvršni dužnik (otac djece) ne postupa dobrovoljno po rješenju o izvršenju, već on i njegova majka, S. M. ometaju sprovođenje izvršenja, ali da prilikom svakog izlaska na lice mjesta, sud obezbjeđuje prisustvo stručnih lica Centra za socijalni rad. Kao što je već navedeno, a bitno je ponoviti, jasno je i lako uočljivo prilikom svakog kontakta sa djecom, da su djeca unaprijed pripremljena i podučena, šta trebaju da kažu i kako trebaju da reaguju, da je svako sprovođenje izvršenja otežano isključivo postupanjem izvršnog dužnika, a najprije njegove majke S. M., kojoj je zbog toga i izrečena kazna zatvora. Sud ažurno i savjesno postupa u ovom predmetu, uvijek imajući na umu i posebno vodeći računa o specifičnosti predmeta, očigledno narušenim porodičnim odnosima, zbog čega ispaštaju isključivo maloljetna djeca, a sa ovim postupkom su upoznati i drugi nadležni organi. Ponavljamo da je sud, radi zaštite djece i sa ciljem olakšavanja suočavanja sa ovom situacijom, naložio roditeljima da djecu vode kod psihologa, ali po tom nalogu nije postupljeno, jer ih baba djece, kod koje su djeca boravila do 26.11.2022. godine, nije vodila kod psihologa, što je gore i pomenuto. Stresnu situaciju za djecu ne predstavlja samo postupanje suda ili drugih stručnih lica koja prisustvuju predaji djece, već snimanje tokom postupka, vikanje i naglašavanje pojedinih rečenica, u cilju podizanja tenzija i onemogućavanja izvršenja, kao što je bio slučaj i 26.11.2022. godine, na snimku koji kruži društvenim mrežama, koji je snimila upravo S. M., na kojem se čuje plač i vika djece, upravo na uporno ponavljanje imenovane da ide u zatvor. Jasno je da samo sud i sudija Bulatović kao postupajući sudija u izvršnom predmetu ne mogu zaštiti djecu od stresnih situacija, ukoliko ih od toga ne štite i ostala lica koja su uključena u postupak. Povodom fotografija i navoda da je majka djece gasila cigarete po tijelu djece, naglašavamo da je o tome, kao i o svim problematičnim pitanjima koja se javljaju tokom postupka, bio obaviješten nadležni organ, radi preduzimanja radnji iz svoje nadležnosti- istakli su iz Suda.Komentari

0 Komentara
Ugrađene povratne informacije
Pogledaj sve komentare

Povezani članci


Pratite nas i putem iOS i Android aplikacije

Jadran Novi® 2022. All rights reserved. Made By


Adria Management Services