Morska voda na crnogorskim kupalištima dobrog kvaliteta
Za realizaciju ovogodišnjeg Programa, putem javnog tendera, izabran je Institut za biologiju mora iz Kotora, čija laboratorija posjeduje akreditaciju za metodologiju analize obaveznih mikrobioloških parametara po ISO standardima koji su propisani i nacionalnim propisima i Direktivom EU.

Rezultati analize kvaliteta morske vode za 110 lokacija, koju je Institut za biologiju mora sproveo u periodu od 24. do 26. maja ove godine, pokazali su da je na 91,8% lokacija morska voda bila odličnog kvaliteta, na 4,5% lokacija dobrog, dok je na 3,6% lokacija voda bila zadovoljavajućeg kvaliteta. Ovi rezultati potvrđuju da je morska voda na crnogorskim kupalištima dobrog kvaliteta, tj. da je sanitarno ispravna, te bezbjedna za kupanje i rekreaciju.

U opštini Ulcinj, od ukupno 18 lokacija na kojima se realizuje Program praćenja sanitarnog kvaliteta, morska voda je bila odličnog kvaliteta na njih 17 dok je na 1 ona bila dobrog kvaliteta. Od ukupno 15 lokacija u opštini Bar, na njih 13 voda je bila odličnog kvaliteta, dok je na 2 lokacije ona bila dobrog kvaliteta. Kada je u pitanju opština Budva, Program se realizuje na 32 lokacije, i na svim lokacijama voda je bila odličnog kvaliteta. U Bokokotorskom zalivu, u opštini Tivat, na svih 9 lokacija voda je bila odličnog kvaliteta. Analize su pokazale da je u Kotoru na 13 lokacija voda bila odličnog, na 1 lokaciji dobrog i na 1 zadovoljavajućeg kvaliteta. U Herceg Novom uzorkovana je voda na ukupno 21 lokaciji, od čega je na njih 17 ona bila odličnog, na 1 dobrog, a na 3 zadovoljavajućeg kvaliteta.

Programom za 2022. godinu predviđen je monitoring kvaliteta morske vode na ukupno 110 lokacija duž crnogorskog primorja i to: 18 u opštini Ulcinj, 15 u opštini Bar, 32 u Budvi, 9 u Tivtu, 15 u Kotoru, i 21 na teritoriji opštine Herceg Novi. Predviđeno je da se tokom sezone odradi ukupno 10 analiza, svakih 15 dana u periodu od maja do oktobra mjeseca.

U skladu sa crnogorskim propisima, kao i Direktivom EU o kvalitetu voda za kupanje, Programom je obuhvaćeno praćenje 2 obavezna mikrobiološka parametara (bakterije Escherichia coli i Intestinalne enterokoke). Shodno članu 8 Pravilnika vode za kupanje se klasifikuju kao: „odlične“, „dobre“, „zadovoljavajuće“ i „loše“.

O rezultatima analiza, Javno preduzeće redovno obavještava nadležne opštinske komunalne i republičku vodopri

Za realizaciju ovogodišnjeg Programa, putem javnog tendera, izabran je Institut za biologiju mora iz Kotora, čija laboratorija posjeduje akreditaciju za metodologiju analize obaveznih mikrobioloških parametara po ISO standardima koji su propisani i nacionalnim propisima i Direktivom EU.

Rezultati analize kvaliteta morske vode za 110 lokacija, koju je Institut za biologiju mora sproveo u periodu od 24. do 26. maja ove godine, pokazali su da je na 91,8% lokacija morska voda bila odličnog kvaliteta, na 4,5% lokacija dobrog, dok je na 3,6% lokacija voda bila zadovoljavajućeg kvaliteta. Ovi rezultati potvrđuju da je morska voda na crnogorskim kupalištima dobrog kvaliteta, tj. da je sanitarno ispravna, te bezbjedna za kupanje i rekreaciju.

U opštini Ulcinj, od ukupno 18 lokacija na kojima se realizuje Program praćenja sanitarnog kvaliteta, morska voda je bila odličnog kvaliteta na njih 17 dok je na 1 ona bila dobrog kvaliteta. Od ukupno 15 lokacija u opštini Bar, na njih 13 voda je bila odličnog kvaliteta, dok je na 2 lokacije ona bila dobrog kvaliteta. Kada je u pitanju opština Budva, Program se realizuje na 32 lokacije, i na svim lokacijama voda je bila odličnog kvaliteta. U Bokokotorskom zalivu, u opštini Tivat, na svih 9 lokacija voda je bila odličnog kvaliteta. Analize su pokazale da je u Kotoru na 13 lokacija voda bila odličnog, na 1 lokaciji dobrog i na 1 zadovoljavajućeg kvaliteta. U Herceg Novom uzorkovana je voda na ukupno 21 lokaciji, od čega je na njih 17 ona bila odličnog, na 1 dobrog, a na 3 zadovoljavajućeg kvaliteta.

Programom za 2022. godinu predviđen je monitoring kvaliteta morske vode na ukupno 110 lokacija duž crnogorskog primorja i to: 18 u opštini Ulcinj, 15 u opštini Bar, 32 u Budvi, 9 u Tivtu, 15 u Kotoru, i 21 na teritoriji opštine Herceg Novi. Predviđeno je da se tokom sezone odradi ukupno 10 analiza, svakih 15 dana u periodu od maja do oktobra mjeseca.

U skladu sa crnogorskim propisima, kao i Direktivom EU o kvalitetu voda za kupanje, Programom je obuhvaćeno praćenje 2 obavezna mikrobiološka parametara (bakterije Escherichia coli i Intestinalne enterokoke). Shodno članu 8 Pravilnika vode za kupanje se klasifikuju kao: „odlične“, „dobre“, „zadovoljavajuće“ i „loše“.

O rezultatima analiza, Javno preduzeće redovno obavještava nadležne opštinske komunalne i republičku vodoprivrednu inspekciju, kao i nadležne institucije i javnost. Ukoliko rezultat uzorka prelazi dozvoljene granice (loše vode za kupanje), vrši se ponovno uzorkovanje radi utvrđivanja da li se radi o prolaznoj promjeni ili zagađenju.

Ažurne informacije o kvalitetu morske vode na crnogorskim plažama su dostupne zainteresovanoj javnosti, posebno turističkim organizacijama, hotelima, turističkim agencijama, i svim ljubiteljima rekreacije u moru.

Radi kvalitetnije prezentacije i dostupnosti podataka o kvalitetu morske vode, temperaturi mora, temperaturi vazduha i salinitetu za svako pojedinačno kupalište, JP Morsko dobro je izradilo softverski aplikativni sistem za obradu i prezentaciju podataka, kojem se može pristupiti putem Interneta. Aplikacija se nalazi na web stranici Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom www.morskodobro.me i dostupna je na našem i engleskom jeziku. Takođe, aplikacija je rađena prema najnovijim stanardima, te je prilagođena za prikazivanje podataka na svim modelima računara, laptopova, tableta i mobilnih telefona. 

vrednu inspekciju, kao i nadležne institucije i javnost. Ukoliko rezultat uzorka prelazi dozvoljene granice (loše vode za kupanje), vrši se ponovno uzorkovanje radi utvrđivanja da li se radi o prolaznoj promjeni ili zagađenju.

Ažurne informacije o kvalitetu morske vode na crnogorskim plažama su dostupne zainteresovanoj javnosti, posebno turističkim organizacijama, hotelima, turističkim agencijama, i svim ljubiteljima rekreacije u moru.

Radi kvalitetnije prezentacije i dostupnosti podataka o kvalitetu morske vode, temperaturi mora, temperaturi vazduha i salinitetu za svako pojedinačno kupalište, JP Morsko dobro je izradilo softverski aplikativni sistem za obradu i prezentaciju podataka, kojem se može pristupiti putem Interneta. Aplikacija se nalazi na web stranici Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom www.morskodobro.me i dostupna je na našem i engleskom jeziku. Takođe, aplikacija je rađena prema najnovijim stanardima, te je prilagođena za prikazivanje podataka na svim modelima računara, laptopova, tableta i mobilnih telefona. 

(Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom) Komentari

0 Komentara
Ugrađene povratne informacije
Pogledaj sve komentare

Povezani članci


Pratite nas i putem iOS i Android aplikacije

Jadran Novi® 2022. All rights reserved. Made By


Adria Management Services

Home
Vijesti
Radio
Pretraga