Skip to main content


Napadi na policijske službenike nedopustivi
Jasno je da su napadači pojedinci, skloni vršenju krivičnih djela i prekršaja, ali u svakom slučaju pozivamo na primjereno i ponašanje u skladu sa zakonom u kontaktima sa policijom, imajući u vidu da je policijskim službenicima, prilikom obavljanja poslova i zadataka, dobrobit građana na prvom mjestu.

Ovo je prepoznato i u istraživanjima javnog mijenja kada je u pitanju povjerenje građanki i građana Crne Gore u policiju.

Samo u posljednje dvije sedmice registrovano je šest napada na ovlašćene policijske službenike koji su obavljali redovne poslove i zadatke shodno zakonskim ovlašćenjima. U ovim napadima jedan policijski službenik zadobio je teške tjelesne povrede, dok je u jednom slučaju lice izvršilo napad na policajca opasnim oruđem prilikom čega je ovaj službenik takođe povrijeđen.

Pozivamo na poštovanje zakona ali i tužilšatvo i sudstvo da preduzmu efikasnije mjere na zaštiti integriteta policijskih službenika prilikom odlučivanja i odmjeravanja kazni napadačima, u skladu sa propisanim zakonskim rješenjima i rasponima kazni.

Dužnost je svih nadležnih organa u sistemu krivično – pravne zaštite da preduzmu odlučne aktivnosti u primjeni zakona, radi efikasnije zaštite policijskih službenika. Ovo posebno ako se ima u vidu da su licima za koja je dokazano da su izvršila napad na policijske službenika u prethodom periodu u nemalom broju slučajeva izricane uslovne kazne ili kazne zatvora ispod zakonskog minimuma, odnosno da je nemali broj njih samo prekršajno kažnjen.

Kazne protiv lica koja napadaju policijske službenike prilikom obavljanja radnih zadataka trebalo bi da budu strožije, posebno prema povratnicima.

Imajući u vidu nezamjenjivu ulogu koju zakonito postupanje policije ima za dobrobit cjelokupnog društva, te smatrajući neophodnim da se policijskim službenicima obezbijede neophodni uslovi za nesmetano djelovanje, Ministarstvo unutrašnjih poslova – Uprava policije će se i dalje zalagati za efikasniju i primjerenu zaštitu policijskih službenika prilikom profesionalnog obavljanja povjerenih poslova i zadataka, koje policijski službenici obavljaju u službi i zaštiti građana uz profesionalnu trpeljivost.

Međutim, potrebno je praviti razliku između onoga što je profesionalna trpeljivost službenika Uprave policije i onoga što je obaveza zaštite digniteta policijske profesije, zaštite lične i imovinske sigurnosti građana i očuvanja javnog reda i mira.Komentari

0 Komentara
Ugrađene povratne informacije
Pogledaj sve komentare

Povezani članci