Poziv za prijave

Opština Kotor – Priprema kulturnih manifestacija za 2023. godinu

Sekretarijat za kulturu, sport i društvene djelatnosti Opštine Kotor obavještava da je u toku priprema Programa kulturnih manifestacija za 2023. godinu za koji su kao oblasti podrške prepoznate: kulturne manifestacije, festivali, kulturno umjetnički programi, muzičko, likovno, filmsko, modno i individualno kulturno stvaralaštvo, promocije i prezentacije kulturnih dobara sa teritorije opštine Kotor, neformalno obrazovanje djece, omladine i odraslih u oblasti kulture i stvaralaštva, kao i turističko-zabavne manifestacije u organizaciji mjesnih zajednica i nevladinih organizacija.
Sekretarijat za kulturu, sport i društvene djelatnosti Opštine Kotor obavještava da je u toku priprema Programa kulturnih manifestacija za 2023. godinu za koji su kao oblasti podrške prepoznate: kulturne manifestacije, festivali, kulturno umjetnički programi, muzičko, likovno, filmsko, modno i individualno kulturno stvaralaštvo, promocije i prezentacije kulturnih dobara sa teritorije opštine Kotor, neformalno obrazovanje djece, omladine i odraslih u oblasti kulture i stvaralaštva, kao i turističko-zabavne manifestacije u organizaciji mjesnih zajednica i nevladinih organizacija.


Foto: Jadran Boka

Napominjemo da se sredstvima iz budžeta Opštine, projekat može sufinansirati najviše do 50 % iznosa ukupnih sredstava potrebnih za njegovu realizaciju, pa je s tim u vezi potrebno precizno prikazati ukupne troškove projekta, druge izvore prihoda i očekivani iznos budžetskih sredstava namijenjenih za sufinansiranje projekata iz oblasti kulture.
Prijava se podnosi na propisanom obrascu koji se nalazi u prilogu ovog Obavještenja i uz istu se u zapečaćenom kovertu dostavlja:

  •  popunjen Predlog programa / kulturne manifestacije / festivala / kulturno umjetničkog programa, kao i Predlog programa u elektronskoj formi (word) na  usb-u, cd-u;
  • pisani dokaz (potvrdu) da podnosilac prijave nema neizmirenih obaveza prema PAM CG;
  • konačan izvještaj o namjenskom trošenju budžetskih sredstava u prethodnoj godini, ukoliko nije dostavljen blagovremeno.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana, odnosno najkasnije do 07.12.2022. godine, putem pošte na adresu Stari grad br. 317, na e-mail adresu: kultura@kotor.me ili preko Građanskog biroa Opštine Kotor u terminima predviđenim za rad sa strankama uz obaveznu naznaku: “Za Program kulturnih manifestacija za 2023. godinu”.
U istom roku i na isti način sva zainteresovana lica mogu dostaviti svoje inicijative, komentare, predloge i sugestije u vezi  sa izradom Programa kulturnih manifestacija za 2023. godinu.
Pravo na sufinansiranje ne mogu ostvariti organizatori/ke koji/e su to pravo ostvarili u prethodnom periodu ukoliko nisu dostavili kompletan izvještaj sa dokazima kojima se potvrđuje namjensko trošenje dobijenih sredstava.

Napominjemo da je kao preduslov za organizovanje manifestacija na otvorenom, neophodno kontaktirati Crnogorski elektrodistributivi sistem u vezi sa načinom priključenja na distributivnu mrežu za potrebe održavanja manifestacija (privremeni priključak).

Obrazac zainteresovani mogu popuniti klikom na link https://www.kotor.me/me/sekretarijat-za-kulturu-sport-i-dru%C5%A1tvene-djelatnosti/obavje%C5%A0tenje—priprema-programa-kulturnih-manifestacija-za-2023.-godinu/Komentari

0 Komentara
Ugrađene povratne informacije
Pogledaj sve komentare

Povezani članci


Pratite nas i putem iOS i Android aplikacije

Jadran Novi® 2022. All rights reserved. Made By


Adria Management Services

Home
Vijesti
Radio
Pretraga