Rukovodi sudom ili zlostavlja podređene?Osnovni sud u HN

Potvrdio je to zastupnik tužilje, advokat Mladen Peruničić. On je istakao da Ratkovčićeva u hercegnovskom sudu radi već preko 30 godina i najduže je zaposleni službenik tog suda, te da je Perovića, ali i državu Crnu Goru, ona tužila „zbog mobinga koji trpi od kada je Perović izabran za predsjednika Osnovnog suda Herceg Novi“.

Peroviću se tužbom na teret se stavlja da je navodno, učinio više radnji koje se po mišljenju Ratkovčić i njenog advokata “moraju okarakterisati kao zlostavljanje na radu i mobing.” Ona tvrdi da joj je Perović ukinuo pravo na naknadu za dežurstvo zbog okolnosti da je u toku mjeseca u kojem je bila dežurna, Ratkovčić bila na bolovanju. Istoivremeno, Perović je istu takvu naknadu naviodno, isplatio sam sebi i sudiji Andriji Marojeviću, iako su tog mjeseca i oni takođe bili odsutni sa posla zbog infekcije Covidom.

Perović je optužen i da je lažno prijavio i podnio krivičnu prijavu protiv zaposlene Ratkovčić zbog toga što je navodno učinila krivično djelo zloupotrebe službenog položaja, “iako je morao znati da Nada Ratkovčić takvo djelo nikada u svojoj radnoj karijeri nije učinila”,  pa je po mišljenju tužilje, predsjednik Osnovnog suda u Herceg Novom ovim putem “samo želio da zaplaši službenika svog suda kako bi ona odustala od odbrane svoje časti i svog ugleda u parnici.”

Ratkovčić je u tužbi iznijela i brojne druge optužbe na račun Perovića: da je on navodno, u kontinuitetu psihički zlostavljao obraćajući joj se povišenim tonom i potcjenjivački, zbog čega je ona u kontinuitetu trpila duševne boli i što je sve djelovalo da pretrpi trajnu narušenost zdravlja, da  joj je zabranjivao da nosi suknju na poslu “jer ne priliči njenim godinama da se tako oblači”, da se neovlašćeno obraćao ljekarima koji su liječili Ratkovčićevu tražeći na uvid njenu medicinsku dokumentaciju, da je svakodnevnim postupcima nastojao degradirati i omalovažiti pred ostalim zaposneima , čak i pripravnicima u Osnovnom sudu Hercveg Novi, te da ju je “Godišnjim rapsoredom poslova za 2021.”, rasporedio na radno mjesto “bibliotekar” koje uopšte ni ne postoji sistematizaciji Osnovnog suda u Herceg Novom, da taj sud uopšte ima svoju biblioteku niti je ikada iko od njegovih slupbenika obavljao poslove ovog radnog mjesta. Ratkovčićeva je tvrdila i da se zbog neprijateljskog i potcjenjivačkog odnosa Perovića prema njoj, više puta uplakana izlazila sa sklužbenih razgovora iz njegove kancelarije, da joj predsjednik suda nije u zakonskom roku odgovorio na njen zahtej za korišćenje godišnjeg odmora, te da Perović navodno sve to radi zato što je ona, kao službenica nadležna za poslove  krivične pisarnice Osnovnog suda u Herceg Novom, “bila upoznata sa svim propustima u radu predsjednika suda i pojedinih sudija” o čemu je po slušbenoj dupnostzi, obavještavala Perovića “ali je ovaj na ta obavještavanja reagovao burno i uvijek se povišenim tonom obraćajući tužilji, zbog čega je vremenom očigledno stekao veliku averziju i mržnju prema tužilji, iako je ista samo radila svoj posao.”

Ratkovčićeva i njen advokat tvrde da su se u februaru ove godine nadležnima podnijeli zahtjev za zaštitu od mobinga, ali da to nije dobijen nikakav odgovor.

“Iako su sve ove okolnosti poznate Sudskom savjetu Crne Gore i Vrhovnom sudu Crne Gore, isti se do sada o ovom pitanju nisu oglašavali niti su na bilo koji način pokazali interesovanje za probleme koji se događaju u rukovođenju Osnovnim sudom u Herceg Novom.”- trvde Ratkovčićeva i advokat Peruničić.

Predsjednik Osnovnog suda u Herceg Novom Ivan Perović “Vijestima“ je kazao da tužbu koju je za navodni mobing protiv njega podnmijela Ratkovčić, smatra načinom da “ona vrši zloupotrebu prava koja joj pripadaju radi ostvarivanja nekog svog cilja i namjere, iako dobro zna da ni ona, niti bilo ko drugi u Osnovnom sudu u Herceg Novom nije pretpio mobing, bar od kada sam ja predsjednik tog suda.“

„To što vršim raspored poslova i organizaciju rada u Osnovnom sudu Herceg Novi u skladu sa svim važećim propisima, radim zato što je to moja dužnost kao predsjednika suda i nikako ne predstavlja mobing niti u odnosu na imenovanu niti bilo kog drugog koji je zaposlen u Osnovnom sudu Herceg Novi.“- istakao je on.

Perović je demantovao tvrdnju Ratkovčićeve i njenog avokata da je do danas u postupku protiv njega koji je pokrenut početkom marta, u Osnovnom sudu u Kotoru pred sudijom Darkom Vukanić održano tek pripremno ročište, jer je predsjednik Osnovnog suda u Herceg Novom u više navrata navodno zahtijevao odlaganje suđenja “iz razloga što isti navodno ne može sam da se brani u postupku, već zahtjeva da ga u postupku brani advokat.”

„Angažovao sam advokata za punomoćnika od momenta kada sam primio tužbu i on je  napisao i predao sudu odgovor na tužbu, tako da nije tačno da sam tražio odlaganja ročišta radi angažovanja punomoćnika obzirom da je on u ovom predmetu od prvog dana. Advokata sam opunomoćio ne zato što mi manjka stručnog znanja, već iz više razloga: najprije-želio sam da sudski postupak kao i samu tužilju, rasteretim moje eventualne subjektivnosti koju bih neminovno morao unijeti u spor radi odbrane sopstvenih stavova ukoliko bih lično zastupao svoja prava u postupku i dolazio na svako ročište, a takođe zbog  obaveza koje imam kao sudija i predsjednik Osnovnog suda u Herceg Novom, ne bih mogao prisustvovati svim ročištima pred Osnovnim sudom u Kotoru (a nema sumnje da će ovaj postupak potrajati obzirom na vrstu spora i brojnost dokaza koji se trebaju sprovesti), pa će pristupanjem mog punomoćnika  biti eliminisana eventualna odlaganja ročišta usled moje zauzetosti. Nadalje, od trenutka podnošenja tužbe, tužilačka strana je sudu predala i veći broj podnesaka koji sadrže brojne tvrdnje i dokazne predloge, a ti su akti dostavljani mom punomoćniku, pa je logično da je upravo on kao profesionalac angažovan da zastupa moje interese u ovom postupku, najbolje upoznat sa sadržinom tih akata tj.logično je da je njegovo prisustvo na ročištu na kojem će se između ostalog raspravljati o tim tvrdnjama i dokaznim predlozima, neophodno.“- ističe Perović.

On je navode Ratkovčićeve da ju je kontinuirano psihički zlostavljao, potjcjenivao i grubo i neprimjereno joj se obraćao, odbacio kao „netačne i smišljeno dati u pokušaju moje diskreditacije kao čovjeka, sudije i predsjednika suda, i isti nemaju svoje niti činjenično niti pravno uporište.“ Istakao je da je potouni odgovor na te navode iz tužbe protiv njega, u odgovoru na nju, kotorskom sudu dao njegov advokat.

„Nemam razloga da bilo šta krijem i da dostavljam polovične informacije već svakoga upućujem na pravi izvor gdje se sve može vidjeti i saznati. Transparentnost, javnost i tačnost su kategorije koje afirmišem i na koje upućujem pa i u ovom postuku gdje sam lično tužen.“-poručio je Perović pozivajući novinare da prate ročišta pred kotorskim sudom u postupku protiv njega koji je pokrenula Ratkovčićeva.

Inače, „Vijestima“ je više zaposlenih u Osnovnom sudu u Herceg Novom saopštilo da takođe trpe mobing od kada je na njegovom čelu postavljen sudija Ivan Perović iz Nikšića, ali se za sada oni ne usuđuju da svoja prava zaštite pred sudom.

Perović nam je kazao da on lično o tome nema saznanja, ali da je zakon isti za sve i da svako ko smatra da su mu povrijeđena prava, im mogućnost da ih zaštiti u odgovarajućem postupku pred nadležnim organima.

„Kao predsjednik Osnovnog suda u Herceg Novom ja sam prvi medju jednakima, s tim što imam obvezu rukovodjenja sudom dok sam na ovoj funkciji. To podrazumijeva određena prava ali i obaveze, dužnosti i odgovornosti zbog čega i taj posao kao i posao sudije radim najbolje što znam u skladu sa svim moralnim, etičkim i zakonskim propisima.“- zaključio je on.

KO NE DEŽURA, NE MOŽE BI DOBITI NAKNADU ZA TO

Perović je kazao da pravo na naknadu po osnovu rada u periodu dežurstva jedino se može ostvarivati ako zaposleni zaista radi, odnosno dežura.

„Ako izostane faktičko dežuranje zaposlenog, pravo na ovu naknadu mu ne pripada niti mu se može isplatiti. U slučaju da ipak naknada bude isplaćena, ona mora biti vraćena usled izostanka njenog zakonskog osnova, i o tome postoje dokazi.“- tvrdi predsjenik hercvegnovskog sudam ne komenrarišuči d ali je sebi i sudiji marojevulči isplatio tu naknadu za vrijeme kada nisu dolazili nam posao zbog infekcije koronaviurusom.

Na pitanje na onovu čega je, kako tvrdi Ratkovčićeva, od ljekera u Domu zdravlja Herceg Novi tražio podatke o njenom zdravsnenom stanju koji su po zakonu, povjerljivi i zaštićeni lični podaci, Perović je kazao da je ona na bolovanju već gotovo godinu dana.

„Razumljivo je da sam kao predsjednik suda dužan da reagujem kada za tim ima potrebe  jer kao  rukovodilac nemam samo prava već i dužnosti, tako da je jasno da sam se u ovakvoj sitaciji morao baviti i time postoji li validna i potpuna medicinska dokumentacija.“- ističe Perović.

PEROVIĆ: POSTOJI RADNO MJESTO BIBLIOTEKARA U SUDU

Perovič je naglasio da radno mjesto bibliotekara postoji u Osnovnom sudu Herceg Novi.

„Isto je sistematizovano, što se lako utvrđuje iz odgovarajućih akata i uviđajem na licu mjesta. To je i predloženo Osnovnom sudu u Kotoru u sudskom postupku koji se vodi, pa se jednostavno može utvrditi šta je istina.“- istakao je Perović dodajući da je tvrdnja Ratkovčićeve da ju je rasporedio na nepostojeće radno mjesto „jeftin pokušaj tužilje da iznošenjem neistina i zamjenom teza nadomjesti neosnovanost i netačnost tvrdnji navedenih u tužbi.“

Predsjednik novskog suda podvlači da je obaveza svih zaposlenih u tom sudu „da se pristojno oblače“.

„Tako da reagovanje na neprikladno oblačenje tužilje (Ratkovčićeve-prim.aut.) nipošto ne predstavlja zlostavljanje ili diskriminaciju“- poručio je on.Komentari

0 Komentara
Ugrađene povratne informacije
Pogledaj sve komentare

Povezani članci


Pratite nas i putem iOS i Android aplikacije

Jadran Novi® 2022. All rights reserved. Made By


Adria Management Services

Home
Vijesti
Radio
Pretraga