AMANDMANI VLADE

Trajno oduzimanje imovine i bez pravosnažne presude

Vlada je danas utvrdila amandmane na Predlog izmjena Zakona o porijeklu imovine, kojima je predviđena mogućnost pokretanje postupka trajnog oduzimanja imovine u ranijoj fazi, nakon donošenja naredbe o sprovođenju istrage.
Vlada je danas utvrdila amandmane na Predlog izmjena Zakona o porijeklu imovine, kojima je predviđena mogućnost pokretanje postupka trajnog oduzimanja imovine u ranijoj fazi, nakon donošenja naredbe o sprovođenju istrage.


Foto; Gov.me

Iz Vlade su kazali da je prethodnim rješenjem bilo predviđeno da se postupak pokreće nakon potvrđivanja optužnice.

„Predloženim amandmanima se otvara mogućnost pokretanja postupka trajnog oduzimanja imovinske koristi u ranijoj fazi, nakon donošenja naredbe o sprovođenju istrage, kada postoji dovoljan stepen sumnje da je ona stečena kriminalnom djelatnošću“, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da je, imajući u vidu da naredbu o sprovođenju istrage donosi državni tužilac kada ocijeni da navodi u krivičnoj prijavi i prilozi uz tu prijavu ukazuju da postoji osnovana sumnja da je osumnjičeni učinio krivično djelo koje mu se stavlja na teret, donošenje naredbe dovoljan osnov za pokretanje postupka za trajno oduzimanje imovine.

„U definisanju te odredbe pošlo se od činjenice da je naredba prvi akt kojim se potvrđuje osnovana sumnja u odnosu na neko lice, i da se dokazi uglavnom prikupljaju u periodu koji su prethodili, ili odmah po njenom donošenju, pri čemu se stepen osnovanosti sumnje u malom procentu pomjera do trenutka podnošenja optužnice“, kaže se u saopštenju.

Iz Vlade su kazali da na to jasno ukazuje praksa, jer je zanemarljiv procenat obustava postupka nakon donošenja naredbe o sprovođenju istrage.

„U diskusiji je naglašeno da se na ovaj način uskraćuju resursi organizovanom kriminalu za dalje vršenje najtežih krivičnih djela, a stvaraju uslovi za efikasno oduzimanje imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću“, naveli su iz Vlade.

Vlada je danas donijela Program rada Vlade za ovu godinu.

U saopštenju se navodi da je programom predviđeno ukupno 348 aktivnosti, od čega 213 u tematskom i 135 u normativnom dijelu, koje su planirane u okviru šest prioriteta.

Ti prioriteti su, kako su kazali iz Vlade, vladavina prava i jednake šanse, zdrave finansije i ekonomski razvoj, zdravlje i zdrava životna sredina, obrazovanje i društvo zasnovano na znanju, digitalna transformacija i Crna Gora – buduća članica Evropske unije (EU) sa osnaženom pozicijom na međunarodnoj sceni.

Navodi se da je u raspravi istaknuto da je Program metodološki usklađen sa programskim budžetom, što omogućava pregledno praćenje finansiranja i realizacije obaveza

„Polazne osnove za pripremu Programa su program kandidata za predsjednika Vlade koji je prihvatila Skupština, mjere ekonomske politike za tekuću godinu i obaveze koje proizilaze iz zakona i strateških dokumenata i procesa pristupanja Crne Gore EU“, rekli su iz Vlade.

Oni su kazali da su svi prioriteti i ciljevi, definisani Srednjoročnim programom rada Vlade 2022-2024 usvojenog 26. januara prošle godine, detaljnije razrađeni kroz godišnje programe rada, u kojima su definisane konkretne aktivnosti, u strateškom i normativnom okviru, koje doprinose ostvarenju zacrtanih ciljeva.Komentari

0 Komentara
Ugrađene povratne informacije
Pogledaj sve komentare

Povezani članci


Pratite nas i putem iOS i Android aplikacije

Jadran Novi® 2022. All rights reserved. Made By


Adria Management Services