Vlada traži da se što prije riješi status luke Lazure u MeljinamaLazure Hotel&Marina

Vlada Crne Gore zadužila je nadležne institucije da preduzmu sve neophodne radnje i sprovedu analizu mogućnosti proglašenja luke Lazure u Meljinama lukom nautičkog turizma, kao i mogućnosti izgradnje i/ili rekonstrukcije ribarske luke u Zelenici u skladu sa potrebnim kapacitetima, te da o tome povratno informišu Vladu.
 
Kako je saopšteno, na poslednjoj sjednici Vlade usvojena je informacija o statusu lokaliteta luke Lazure u Meljinama.
 
Naime, u objavljenom dokumentu navedeno je da je kompanija Imperio Holding Limited investirala u izgradnju kompleksa Lazure Marina & Hotel u Meljinama. Prva faza kompleksa je završena i podrazumijevala je izgradnju osnovnog objekta hotela sa ukupno 24 smještajne jedinice, kategorisanog sa pet zvjezdica koji je počeo sa radom 2018. godine. Nakon dvije i po godine od početka radova, komapnija je otvorila i novi depadans hotela čiji kapacitet je 104 hotelske sobe, takođe kategorije pet zvjezdica. Zajedno sa istorijskom zgradom Lazaret trenutni kapacitet hotela je ukupno 128 smještajnih jedincia.
 
Međutim, navodi se u informaciji, problem je rješavanje statusa luke nautičkog turizma Lazure u Meljinama.
 
– Shodno ugovoru o zakupu, odnosno korišćenju morskog dobra, koji je sklopljen između JP Morsko dobro i kompanije Imperio Holding Limited, predmet korišćenja je dio morskog dobra u Meljinama, ispred kompleksa Lazaret, koji obuhvata pojas izgrađene obale ispred kompleksa u dužini od cca 267 metara, uključujući pristanište uz zapadnu granicu kompleksa i dio plaže na istočnoj strani do ograde kompleksa u dužini od 48 metara, odnosno obala u ukupnoj površini od cca 2.200 m2, koja zahvata kat parcele 2555 i 2534/2 KO Topla i djelove kat parcela 2535 i 2552 KO Topla, sa akva prostoromo površine cca 39.000 m2 – navodi se u dokumentu.
 
Zakupac, kako je objašnjeno, na osnovu ugovora stiče pravo i obavezu da koristi morsko dobro u postojećem stanju i na ustupljenom morskom dobru kao investitor finansira i izgradni novu luku nautičkog turizma i ribarsku luku, koja izgradnjom postaje državna svojina.
 
Od strane tadašnjeg Ministarstva održviog razvoja i turizma izdati su urbanističko-tehnički uslovi za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju hotelskog rizorta Lazaret u Meljinama, na lokaciji koja se satoji od urbanistička parcele UP 1 i zone nautičkog turizma u skladu sa Odlukom o urbanističko-arhitektonskom rješenju i Prostornim planom opštine Herceg Novi. Uslovima za zonu nautičkog turizma predviđa se infrastrukturno i urbano opremanje i uređenje prostora, uz primjenu savremenih i kvalitetnih materijala za obradu enterijera i eksterijera objekata.
 
– Centralni sadržaj je luka nautičkog turizma – marina sa ribarskom lukom (156 vezova), planirana za potrebe hotelskog kompleksa Lazaret i lokalnog stanovništva. Od ukupnog broja vezova, predviđeno je 50 vezova za potrebe nautičkog turizma, a preostali broj za potrebe naselja Meljine – navodi se u informaciji.
 
Investitor je građevinsku dozvolu za četvrtu fazu projekta Lazure – luku nautičkog turizma i ribarsku luku, dobio 2016. godine, dok je upotrebna dozvola izdata 2019.
 
– U postupku proglašavanja luke nautičkog truizma u skladu sa definisanom zakonskom procedurim, tadašnje Ministarstvo saobraćaja i pomorstva formiralo je Komisiju koja je utvrdila da luka ispunjava sve uslove za luku nautičkog turizma i izradio Nacrt Odluke i proglašenju luke Lazure lukom nautičkog turuzma. Međutim, u zakonskoj proceduri, na ovu Odluku tadašnje Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja dalo je negativno mišljenje, gdje se kao razog navodi nepoštovanje planske dokumentacije kojom je predviđena i ribarska luka kapaciteta 106 vezova, pored luke nautičkog turuzma. Zbog toga je procedura obustavljena do danas – objašnjeno je iz Vlade.
 
U julu ove godine u Ministarstvu ekonomskog razvoja održan je sastanak kome su prisustvovali predstavnici Lazure Hotel & Marina, Opštine Hreceg Novi, Nacionalnog udruženja proizvođača ribe i Ministarstava ekologije, kapitalnih investicija i poljoprivrede. Na ovom sastanku, međutim, nije došlo do konkretnih zaključaka. Kao jedno od rješenja razmatrana je mogućnost da se ova luka proglasi lukom nautičkog turizma, a da se za potrebe ribara definiše alternativno rješenje, odnosno stvaranje pretpostavki za rekonstrukciju i dogradnju luke u Zelenici, koja se nalazi u neposrednoj blizini.

 
Ministarstvo ekonomskog razvoja uputilo je nakon toga zahtjev Direktoratu za inspekcijske poslove i licenciranje pri Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma u kome traži da se u što kraćem roku izvrši inspekcijski nadozor, odnosno kontrola luke. Kako to još uvijek nije izvršeno, ovaj resor uputio je predlog Vladi koja je zadužila Ministarstvo ekologije da shodno zakonskim ovlašćenjima izvrši inspekcijski nadzor na terenu i kontrolu akata i tehničke dokumentacije u vezi sa lukom Lazure u Meljinama, te da u roku od 15 dana informiše Vladu o realizaciji. Takođe, tražila je i da se ispitaju i mogućnosti izgradnje i/ili rekonstrukcije ribarske luke u Zelenici u skladu sa potrebnim kapacitetima, te da o tome povratno informišu Vladu.


Komentari

0 Komentara
Ugrađene povratne informacije
Pogledaj sve komentare


Pratite nas i putem iOS i Android aplikacije

Jadran Novi® 2022. All rights reserved. Made By


Adria Management Services