Vrhovni sud odbio žalbu: Baošiću 15 godina za ubistvo Kosaća
Vrhovni sud u decembru 2021. godine odbacio je žalbu Dragoja Baošića i potvrdio presudu kojom je taj Nikšićanin osuđen na 15 godina i 10 mjeseci zatvora zbog ubistva Jovana Kosaća u Igalu, 2014. godine.

U presudi se navodi da je žalba njegovog branioca odbijena kao neosnovana i potvrđuje odluka Apelacionog suda Crne Gore od 22. decembra 2020. godine, javljaju Vijesti.

Sudije podsjećaju da je optuženi presudom Višeg suda u Podgorici oglašen krivim zbog krivičnog djela – ubistvo u prekoračenju nužne odbrane, za koje mu je utvrđena kazna zatvora u trajanju od 10 godina i zbog krivičnog djela – nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija, za šta je kažnjen zatvorom u trajanju od jedne godine: “Pa je osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 10 (deset) godina i 10 (deset) mjeseci, u koju će mu se uračunati vrijeme provedeno u pritvoru od 22.09.2014. godine pa nadalje”.

Navode da je odlučujući po žalbama protiv navedene presude, Apelacioni sud žalbu branioca Baošića odbio kao neosnovanu, a uvažio žalbu Višeg državnog tužilaštva u Podgorici, tako što je okrivljenog oglasio krivim i osudio na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 15 godina i 10 mjeseci…

”U drugostepenoj presudi i postupku koji joj je prethodio, po ocjeni ovog suda, nijesu počinjene bitne povrede odredaba krivičnog postupka na koje ovaj sud pazi po službenoj dužnosti u smislu čl.413 st.2 u vezi čl.398 st.1 tač.1 Zakonika o krivičnom postupku, pa ni povrede krivičnog postupka na koje se ukazuje u žalbi branioca okrivljenog. U žalbi se neosnovano ukazuje da postoji protivrječnost izreke i razloga drugostepene presude u pogledu činjenica vezanih za ispaljenje metka u pravcu oštećenog Jovana Kosaća, time što je u izreci presude navedeno da je okrivljeni ‘ispalio četiri metka u pravcu oštećenog Kosaća koji su ga pogodili’, a da je u obrazloženju presude navedeno da je okrivljeni zadnji metak ispalio u trenutku kada je oštećeni bio na podu, ili eventualno u sagnutom odnosno čučećem položaju, tj.kada je prestao aktivno da učestvuje u sukobu”.

Neosnovanost spomenutih navoda žalbe, piše u presudi Vrhovnog suda, proizlazi otuda što je u izreci presude navedena nesumnjivo utvrđena činjenica da je okrivljeni prema oštećenom ispalio četiri metka, a u obrazloženju presude sud se, na osnovu nalaza vještaka medicinske struke i vještaka balističara, bavio redosljedom nanošenja povreda i dao razloge za svoj zaključak o položaju oštećenog u trenutku kada je prema njemu ispaljen zadnji projektil koji mu je nanio povredu ustrelinu u desnom dogrudnjačkom predjelu.

”Takođe su neosnovani navodi žalbe kojima se tvrdi da postoji protivrečnost razloga drugostepene presude u vezi sa ranijim odnosima između oštećenog K. i B., koju branilac vidi u tome što je drugostepeni sud naveo ‘da su braća B. bila u zavađi sa oštećenim J. K.’, da bi u daljem dijelu obrazloženja presude bilo navedeno da je ulaz u diskoteku bio zabranjen B.M., M., V. i R., te da presuda, prema navodima žalbe, nema razloga da li je i D. B. bio u zavađi sa oštećenim. Ovo zbog toga što se kontekst pomenutih razloga odnosi na događaj iz aprila 2014. godine, čiji učesnici su bili M., M., V. i R. B., kojom prilikom su bratu oštećenog G. K. nanijete teške tjelesne povrede, a što je prema iskazima svjedoka D. P. i V. V., koji su zajedno sa oštećenim K. radili na obezbjeđenju diskoteke, te iskazima svjedoka D. B. i B.B., koji su vlasnici diskoteke, bio razlog da vlasnici diskoteke saopšte pripadnicima obezbjeđenja da B. nije dozvoljen ulazak u diskoteku”, dodaju sudije.

Navode da nisu osnovani ni navodi žalbe kojima se ukazuje da je drugostepeni sud nekritički cijenio iskaze svjedoka na koje se poziva u svojoj presudi, odnosno da je cijenio samo dijelove njihovih iskaza, ne ocjenjujući njihovu cjelovitost…

Pojašnjavaju da je drugostepeni sud, na osnovu ocjene provedenih dokaza, utvrdio da je Baošić 14. septembra 2014. godine, u diskoteci “Kaza” u Igalu, ubio Kosaća – nakon što je oštećeni fizički napao Milana Bigovića koji je bio u društvu okrivljenog.

”Udarajući ga pesnicom u predijelu brade, a kada se u fizički sukob uključio i D. B. kako bi pomogao M. B… te prišao oštećenom J. K. i u njegovom pravcu iz pištolja nepoznate marke, kalibra 7,65 mm, ispalio 4 metka u pravcu oštećenog K… nanoseći mu teške tjelesne povrede od kojih je kod oštećenog… nastupila smrt, nakon čega je okrivljeni pobjegao sa lica mjesta”.

Činjenično stanje, stoji u obrazloženju presude, u pogledu predmetnog događaja u najbitnijem se utvrđuje iz video zapisa zabilježenog kamerom koja se nalazila u unutrašnjosti diskoteke Kaza a koja je bila okrenuta prema ulazu u objekat, gdje je došlo do tuče, odnosno pucnjave.

”Kod činjenica nesumnjivo utvrđenih iz video-zapisa i nalaza vještaka medicinske struke i vještaka balističara, drugostepena presuda se neosnovano pobija zbog pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja. Po ocjeni ovog suda drugostepeni sud je pravilno primjenio Krivični zakonik kada je zaključio da su se u radnjama okrivljenog Dragoja Baošića stekla obilježja krivičnog djela ubistvo iz čl.143 Krivičnog zakonika Crne Gore”.

U žalbi branioca okrivljenog neosnovano se ukazuje da je drugostepeni sud povrijedio Krivični zakonik time što okrivljenog nije oslobodio od optužbe zbog toga što je okrivljeni krivično djelo učinio u nužnoj odbrani.

”Naime, drugostepeni sud je pravilno zaključio da u konkretnom slučaju nijesu ispunjeni uslovi za postojanje instituta nužne odbrane, te da je neprihvatljiva teza odbrane iznijeta u toku prvostepenog i drugostepenog postupka da ima mjesta primjeni ovog instituta. Takođe, drugostepeni sud je, za razliku od prvostepenog suda, osnovano ocijenio da okrivljeni nije izvršio djelo u prekoračenju granica nužne odbane”, dodaje se u odluci Vrhovnog suda.

Drugostepeni sud je, piše u presudi, pravilno zaključio da u konkretnom slučaju nijesu ispunjeni uslovi za postojanje instituta nužne odbrane, te da je neprihvatljiva ta teza odbrane iznijeta u toku prvostepenog i drugostepenog postupka…

”U vezi sa navedenim, ovaj sud je imao u vidu da je, prema odredbi čl.10 st.2 Krivičnog zakonika Crne Gore, nužna odbrana ona odbrana koja je neophodno potrebna da učinilac od svog dobra ili od dobra drugog odbije istovremeni ili neposredno predstojeći protivpravni napad. U skladu sa navedenom zakonskom odredbom nužna odbrana ima dva elementa i to napad i odbranu, za koje se vezuju uslovi potrebni za primjenu ovog instituta.

Uslovi napada su da napad predstavlja ponašanje čovijeka, da je uperen protiv nekog pravno zaštićenog dobra, da je protivpravan, da je istovremen i da je stvaran, dok su uslovi odbrane, kao komponentne nužne odbrane, da je kroz radnju odbrane ostvareno biće krivičnog djela, da je ona upravljena prema nekom dobru napadača i da je odbrana neophodo potrebna za odbijanje napada.

Osim navedenih uslova kod nužne odbrane, mora postojati i subijektivni element koji se sastoji u svijesti i volji napadnutog da odbija napad, jer nije samo protivpravna ona radnja koja podrazumijeva svijest o napadu i volju da se taj napad odbija.

Polazeći od gore navedenih činjeničnih utvrđenja i imajući u vidu ukupni kontektst predmetnog događaja, za ocjenu da li je okrivljeni postupio u nužnoj odbrani od odlučnog značaja je da li je okrivljeni bio svjestan postojanja napada nad M. i D. B., da li je postojala istvremenost napada u vrijeme kada je okrivljeni ispaljivao projektile prema oštećenom i da li su radnje koje je okrivljeni preduzeo bile neophodne za odbijanje napada”, navodi se u presudi.

Dodaje se da je drugostepeni sud osnovano zaključio da se okrivljeni pojavio na vratima diskoteke dok je trajao fizički sukob između oštećenog Kosaća i braće Bigović, naoružan pištoljem: “I ne miješajući se u fizički sukob i ne znajući ko ga je započeo, niti pokušavajući da razdvoji učesnike sukoba, prišao oštećenom i iz neposredne blizine ispalio četiri metka prema oštećenom, nanoseći mu teške tjelesne povrede, koje su dovele do smrti oštećenog”.

Kod činjenica nesumnjivo utvrđenih iz video-zapisa i nalaza vještaka medicinske struke i vještaka balističara, drugostepena presuda se neosnovano pobija zbog pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja. Po ocjeni ovog suda drugostepeni sud je pravilno primjenio Krivični zakonik kada je zaključio da su se u radnjama okrivljenog Dragoja Baošića stekla obilježja krivičnog djela ubistvo iz čl.143 Krivičnog zakonika Crne Gore”

Dodatnu težinu dolasku okrivljenog predstavlja činjenica da je u diskoteku došao naoružan pištoljem, ne dajući bilo kakvo razumno objašnjenje zbog čega je to učinio, kada se u diskoteci okuplja više stotina licaKomentari

0 Komentara
Ugrađene povratne informacije
Pogledaj sve komentare


Pratite nas i putem iOS i Android aplikacije

Jadran Novi® 2022. All rights reserved. Made By


Adria Management Services

Home
Vijesti
Radio
Pretraga