za 2023. godinu

Budžet Agencije za zaštitu konkurencije preko 750 hiljada eura

Budžetska sredstva koja su određena Agenciji za zaštitu konkurencije (AZZK) za ovu godinu iznose 752.405,98 eura, što, u odnosu na rebalans budžeta iz 2022. godine, predstavlja uvećanje od 14,5 odsto, piše u finansijskom planu za rad ove institucije za ovu godinu.
Budžetska sredstva koja su određena Agenciji za zaštitu konkurencije (AZZK) za ovu godinu iznose 752.405,98 eura, što, u odnosu na rebalans budžeta iz 2022. godine, predstavlja uvećanje od 14,5 odsto, piše u finansijskom planu za rad ove institucije za ovu godinu.


Ilustracija

Povećanje sredstava za rad Agencije pravda se povećanjem pojedinih izdataka, kao i dogovorom sa Ministarstvom finansija i Vladom prilikom izrade budžeta za 2023. godinu.

Vlada je na ovaj finansijski plan dala saglasnost na poslednjoj sjednici.

Plan rashoda zasnovan je na realno očekivanim izdacima za obavljanje redovnih aktivnosti, a svaka stavka je planirana na osnovu rashoda iz prethodne godine, korigovana za planirani nivo promjena shodno nacrtu budžeta.

– Tekući izdaci po nacrtu budžeta planirani su na iznos od 733.404, 98 eura i čine ih izdaci za bruto zarade i doprinose na teret poslodavaca, ostala primanja, kao i rashode za materijal, rentu, tekuće održavanje… Izdaci za bruto zarade planirani su u iznosu od 531.965,52 eura i odnose se na zarade zaposlenih i na porez i doprinose – navodi se u planu AZZK.

Agencija ima 29 zaposlenih

Kada je riječ o poređenju sa budžetom za prethodnu godinu, ovogodišnji je povećan za skoro 100 hiljada, odnosno sa 657.179,97 na 752.405,98 eura. Uvećanjem budžeta, uvećani su i troškovi koji idu na zarade, pa je sa 419.026,28 iz 2022. budžet za zarade uvećan na 531.965,52 eura. Uvećani su i rashodi za materijal, sa 27.981,45 na 32.973,20 eura, dok su ostali rashodi uvećani sa 32.476 na 33.056 eura. Izvori za finansiranje Agencije su naknade koje se plaćaju, budžet države i ostali izvori u skladu sa zakonom. Agencija ima 29 zaposlenih.

Za materijal su planirani rashodi u iznosu od 73.127 eura, dok je za tekuće održavanje, odnosno održavanje građevinskih objekata i opreme, predviđeno 19.964,05 eura, ali na ovom izdatku, napominju, nedostaje 5.069,79 eura.

– Troškovi rente predviđeni su na iznos od 70.000 eura, u skladu sa odredbama predstojećeg ugovora o zakupu poslovnog prostora i preporukama Vlade o smanjenju izdataka zakupa poslovnih prostorija. Po ovom izdatku, na godišnjem nivou AZZK-u će faliti 3.587,36 eura – piše u dokumentu.

Kada je riječ o kapitalnim izdacima, za tu stavku predviđeno je 15 hiljada eura.

Agencija nema finansijsku nezavisnost, nema sopstveni žiro-račun, u potpunosti se finansira iz budžeta Crne Gore, odnosno predstavlja budžetsku jedinicu.

Agencija je do decembra 2022. godine, na osnovu naknada koje se plaćaju u postupcima pred Agencijom, prihodovala 926.586 eura, što predstavlja 41 odsto više nego što je rebalansom budžeta predviđeno za rad institucije.

Finansiranje ove institucije vrši se po finansijskom planu, koji AZZK dostavlja Vladi na saglasnost najkasnije do 1. novembra za narednu godinu. Takođe, do drugog kvartala tekuće godine, AZZK Vladi i Skupštini dostavlja izvještaj o radu za prethodnu godinu.

– Po pitanju kompletiranja postupaka do kraja prošle godine, AZZK će ostvariti i dodatnih 116.400 eura prihoda, što bi, u krajnjem, iznosilo 1.042.986 eura prihoda za prethodnu godinu – navodi se u finansijskom planu Agencije.Komentari

0 Komentara
Ugrađene povratne informacije
Pogledaj sve komentare


Pratite nas i putem iOS i Android aplikacije

Jadran Novi® 2022. All rights reserved. Made By


Adria Management Services

Home
Vijesti
Radio
Pretraga