​Pomoć data bez plana reorganizacije, suprotno smjernicama

Crnogorska plovidba mora da vrati državi 15 miliona eura

Crnogorska plovidba dužna je da vrati u državni budžet neusklađenu državnu pomoć koju je dobila od 2018. do 2021. godine od Vlade, odnosno da vrati novac koji je država dala kineskoj Eksim banci za otplatu rata za kredit za kupovinu dva broda.
Crnogorska plovidba dužna je da vrati u državni budžet neusklađenu državnu pomoć koju je dobila od 2018. do 2021. godine od Vlade, odnosno da vrati novac koji je država dala kineskoj Eksim banci za otplatu rata za kredit za kupovinu dva broda.To je naložila Agencija za zaštitu konkurencije (AZK) koja je donijela rješenje nakon završenog ispitnog postupka koji je pokrenula u decembru 2020. godine. U rješenju nije precizirano o kolikom iznosu je riječ, već to treba da utvrdi Ministarstvo kapitalnih investicija (MKI).

U rješenju je navedeno da je u 2018. godini plaćeno 4,9 miliona eura Eksim banci, a godinu kasnije 4,8 miliona. Prema dostupnim podacima, u 2020. godini plaćeno je oko 4,5 miliona eura, kao i u 2021. godini. To je ukupno oko 14,5 miliona eura, koje Crnogorska plovidba, koja je u većnskom državnom vlasništvu, treba da vrati državi. Sa kamatama taj iznos je oko 15 miliona eura.

Od 2018. do 2020. godine rate su plaćane nakon dopisa i zahjeva CG plovidbe i tadašnjeg Ministarstva saobraćaja i pomorstva, dok su 2021. godine Kinezi skinuli sredstva u iznosu od 4,5 miliona sa iznosa garancije. Vlada je 2010. godine izdala garancije CG plovidbi za kupovinu dva broda u iznosu kredita od oko 47,4 miliona dolara. U 2022. godini, prema pisanjima medija, CG plovidba je platila dvije rate Eksim banci. Rate za kredit plaćaju u januaru i julu. Na čelu Ministarstva pomorstva od 2018. do kraja 2020. godine bio je Osman Nurković, dok je na čelu MKI od tada do aprila 2022. godine bio Mladen Bojanić.

Agencija je utvrdila da je državna pomoć dodijeljena u momentu kada je izdata državna garancija, odnosno kada su od strane države plaćane dospjele, a neizmirene obaveze CG plovidbe prema povjeriocu, kineskoj Eksim banci, po osnovu kredita.

AZK, osim što je utvrdila da je državna pomoć nezakonito dodijeljena, naložila je MKI, na čijem čelu je Ervin Ibrahimović, da bez odlaganja, a najkasnije u roku od četiri mjeseca od dana prijema rješenja, preduzme mjere neophodne za povraćaj sredstava neusklađene državne pomoći. Rješenje je izdato polovinom avgusta, što znači da MKI ima rok do polovine decembra da preduzme mjere.

– Crnogorska plovidba dužna je da vrati neusklađenu državnu pomoć na koju se obračunava kamata za period od dodjele pomoći do dana donošenja ovog rješenja o povraćaju i plaća zatezna kamata u skladu sa zakonom kojim se uređuje zatezna kamata – piše u rješenju koje je potpisao predsjednik savjeta Agencije Dragan Damjanović.

Agencija je naložila MKI da utvrdi sve iznose neusklađene pomoći dodijeljene davanjem državne garancije, kao i otplate dospjelih a neizmirenih rata u vezi sa kreditnim aranžmanom koji se odnosi na brodove u vlasništvu Crnogorske plovidbe, te da sačini i dostavi Agenciji plan povraćaja sa mjerama i rokovima za njegovu realizaciju ili obavještenje o preduzetim mjerama za povraćaj.Komentari

0 Komentara
Ugrađene povratne informacije
Pogledaj sve komentare

Povezani članci


Pratite nas i putem iOS i Android aplikacije

Jadran Novi® 2022. All rights reserved. Made By


Adria Management Services

Home
Vijesti
Radio
Pretraga