Crnogorski pomorci i dalje čekaju na Seaman IDFoto: Unija pomoraca Crne Gore

Po riječima člana UO Unije, kapetana Nikole Peranovića, do zastoja je došlo nakon izmjena u državnoj administraciji, a tehnički problem uskoro bi trebalo da riješi nadležno Ministarstvo unutrašnjih poslova, pa se može očekivati da se “SID” crnogorskim pomorcima počne izdavati prije krajnjeg roka – aprila 2022. godine. 

“Po hitnoj proceduri je osnovana radna grupa pa se, iako se kod nas sve radi “navrat-nanos”, nadamo da ćemo do pomenutog roka imati ovu važnu identifikacionu ispravu za pomorce”, kazao je Peranović.

 Kapetan Nikola Tučević ukazuje na “preklapanje” ministarstava u procesu izrade “SID-a”. 

“Izdaje ih nekadašnje Ministarstvo pomorstva i saobraćaja, danas Ministarstvo kapitalnih investicija. Ovo ministarstvo nema tehničkih mogućnosti da izdaje SID. To treba da radi Ministarstvo unutrašnjih poslova koje izrađuje lične karte i ostala lična  dokumenta. Očekujemo da se tu uspostavi kvalitetnija komunikacija kako bi i crnogorski popomorci konačno dobili ovaj dokument”, kazao je Tučević.

 “SID” će našim pomorcima omogućiti lakši tranzit u lukama i izlazak na kopno, a vrlo vjerovatno i olakšan prolaz pri tranzitu na određenim graničnim prelazima odnosno aerodromima. 

“Ideja o SID se rodila još u prošlom  vijeku, a prva ILO Konvencija (No.108) koja se tim pitanjem bavila datira davne 1958 godine. Najvažnija revizija postojeće Konvencije uslijedila je nakon nemilih događaja u SAD-u od 11-og septembra 2001., koja je rezultirala aktuelnom ILO Konvencijom C185 iz 2003. sa poslednjim dopunama iz 2016. a koju je do danas ratifikovalo 35 zemalja. Kao što je poznato, Crna Gora je pomenutu Konvenciju (No.185), ratifikovala u aprilu 2017., a samim tim je preuzela obavezu da pomenuti dokument izradi i opskrbi svoje pomorce u periodu od narednih 5 godina, odnosno najkasnije do aprila 2022. godine. To znači da izdavanje ovog dokumenta nije donesen odlukom lokalnih ili državnih administrativnih službi, već međunarodnom ILO Konvencijom čiji je Crna Gora potpisnik.

SID će se koristiti kao jedna vrsta „Ship’s ID“,  i pomorcu će omogućiti tranzit u lukama, olakšan izlazak na kopno, odnosno ’shore leave’,  a vrlo vjerovatno i olakšan prolaz pri tranzitu na određenim graničnim prelazima odnosno aerodromima. Svi smo svjedoci modernizacije prelaza gdje se sve više koriste elektronski dokumenti zarad bezbjednosti.

Direktor Direktorata je prezentirao dokument čiji su izgled i sadržaj rađeni po jasnim upustvima gore pomenute Konvencije. Prikazan nam je dokument svjetlo plave boje, veličine kreditne kartice. Primjećeno je da je uzeta pozadina sa saobraćajne dozvole, sa manjim varijacijama i pomorskim detaljima. Dokument je dužan da sadrži osnovne podatke o pomorcu i to na prednjoj strani: fotografiju, ime i prezime, lične karakteristike, datum i mjesto rođenja, datum izdavanja i rok važenja. Isto tako sliku i elektronski potpis koji će se direktno uzimati iz baze Ministartva unutrašnjih poslova koji će ujedno biti i odgovorni za izradu.
 

SID bi u sebi morao imati integrisan čip od najmanje 32 kb koji će sadržati lične podatke korisnika te omogućavati elektronsko očitavanje. Na poleđini će imati podatke o administrativnom organu koji ga je izdao (najvjerovatnije kontakt broj ministarstva) sa utisnutim brojem telefona koji može poslužiti lučkim ili drugim vlastima za direktnu kontrolu vjerodostojnosti iste. Ovako urađen dokument bi imao izuzetno visok stepen zaštite ličnih podataka imaoca”, saopšteno je između ostalog u oktobru prošle godine u Lučkoj kapetaniji Kotor , prilikom prezentacije Vladinog predloga načina izrade pomorske knjižice, dozvole za ukrcaj i SID-a, kao i pratećih izmjena Pravilnika o pomorskoj knjižici, dozvoli za ukrcavanje i identifikacionoj ispravi. Komentari

0 Komentara
Ugrađene povratne informacije
Pogledaj sve komentare


Pratite nas i putem iOS i Android aplikacije

Jadran Novi® 2022. All rights reserved. Made By


Adria Management Services

Home
Vijesti
Radio
Pretraga