• Početak
  • Vijesti
  • Ekonomija
  • Greška koja Crnu Goru može mnogo koštati: Jedno je zamrznuti račune i novac, a drugo zamrzavati privatnu svojinu

Sankcije državljanima Rusije

Greška koja Crnu Goru može mnogo koštati: Jedno je zamrznuti račune i novac, a drugo zamrzavati privatnu svojinu

Crna Gora početkom juna na prečac zamrzla imovinu više desetina ruskih državljana. Bez prethodne odluke suda, uz obrazloženje da se na taj Vlada usaglašava sa vanjskom i bezbjednosnom politikom Evropske unije. Međutim, da li je Crna Gora pogriješila sa tom ishitrenom odlukom jer je prethodno dozvolila Rusima da investiraju u našu državu, a onda im zamrznula imovinu, uskoro će biti poznato jer je pred Ustavnim sudom inicijativa za ocjenu ustavnosti ove odluke.
Crna Gora početkom juna na prečac zamrzla imovinu više desetina ruskih državljana. Bez prethodne odluke suda, uz obrazloženje da se na taj Vlada usaglašava sa vanjskom i bezbjednosnom politikom Evropske unije. Međutim, da li je Crna Gora pogriješila sa tom ishitrenom odlukom jer je prethodno dozvolila Rusima da investiraju u našu državu, a onda im zamrznula imovinu, uskoro će biti poznato jer je pred Ustavnim sudom inicijativa za ocjenu ustavnosti ove odluke.


Ilustracija

Prosto rečeno neko je kupio u Crnoj Gori imovinu, pokrenuo biznis, investirao veliki novac, a zauzvrat dobio nemogućnost da nastavi da se bavi poslom, koji nema dodirnih tačaka sa ratom u Ukrajini.

Šta sankcije pojedincima znače u praksi?

Evropska unija jasno kaže da se sankcije za pojedince sastoje se od zabrane putovanja i zamrzavanja imovine. Zabrane putovanja sprječavaju pojedince s popisa da uđu ili prolaze kroz teritoriju EU, bilo kopnom, vazduhom ili morem.

Zamrzavanje sredstava znači da su svi računi navedenih lica i entiteta u bankama EU blokirani. Takođe je zabranjeno da im se bilo kakva sredstva ili sredstva direktno ili indirektno stave na raspolaganje.

Dakle, jedno je zamrznuti račune i novac, a drugo imovinu, kao što smo mi uradili. Opravdano se postavlja pitanje ko će sada održavati tu imovinu, ko će platiti ukoliko ta imovina pretpi neku štetu, kao i da li je ovo udar na privatnu svojinu.

Ustavni sud uskoro ocjenjuje ovu odluku

Ustavni sud uskoro će dobiti najmanje troje sudija, te će biti odblokiran i nastaviti sa radom. Upravo pred ovom institucijom se nalazi Inicijativa za ocjenu ustavnosti člana 18 i člana 19 Zakona o međunarodnim restriktivnim mjerama. Podnosioci inicijative smatraju da odluka Vlade nije u skladu sa Ustavom Crne Gore, Evropskom konvencijom o ljudskim pravima i osnovnim slobodama odnosno Zakonom o ratifikaciji Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, izmjenjene u skladu sa Protokolom broj 11.

U Inicijativi se ističe da su, spornim članovima, flagrantno prekršene odredbe čl. 24 I čl. 25 (kao i člana 58) Ustava Crne Gore. Član 24 Ustava Crne Gore glasi “Zajemčena ljudska prava i slobode mogu se ograničiti samo zakonom, u obimu koji dopušta Ustav u mjeri koja je neophodna da bi se u otvorenom i slobodnom demokratskom društvu zadovoljila svrha zbog koje je ograničenje dozvoljeno. Ograničenja se ne smiju uvoditi u druge svrhe osim onih radi kojih su propisana.”

Jezičkim tumačenjem sporne odredbe člana 18 Zakona o međunarodnim restriktivnim mjerama nedvosmisleno se dolazi do zaključka da je istom ukinuto i ograničeno pravo svojine, odnosno pravo raspolaganja imovinom i novčanim sredstvima preko obima i mjere koju dopušta Ustav, kao i preko svrhe radi koje je Ustavom dozvoljeno eventualno ograničenje prava svojine ( u javnom interesu uz isplatu pravične naknade).

Ukoliko Ustavni sud ocijeni da odredbe nisu u skladu sa Ustavnom Crna Gora ulazi u veliki problem.

Pravo na nadoknadu

Advokat Veselin Radulović kazao je za nedavno da postoji osnovana sumnja da u slučaju zamrzavanja imovine ruskim državljanima nije ispoštovana zakonska procedura i da bi to moglo da košta državu Crnu Goru.

Prema njegovim riječima, to vjerovatno znači da će ruski državljani osporavati te odluke, prvo žalbom pred nadležnim Ministarstvom finansija, a nakon toga, ako bi njihova žalba bila odbijena, imaju pravo pokretanja spora pred Upravnim sudom.

„I to nije sve. Bojim se da ako bi u toj zakonskoj proceduri utvrđeno da je donesena nezakonita odluka, da bi ta lica mogla pokrenuti parnične postupke u kojima bi tražili naknadu štete, zbog ograničavanja jednog od osnovnih ljudskih prava a to je prava na imovinu. Šteta bi se utvrđivala od slučaja do slučaja, i država bi morala da je nadoknadi“, naveo je advokat.Komentari

0 Komentara
Ugrađene povratne informacije
Pogledaj sve komentare

Povezani članci


Pratite nas i putem iOS i Android aplikacije

Jadran Novi® 2022. All rights reserved. Made By


Adria Management Services