Odbornici su raspravljali dugo i o Odluci o izmjenama i dopunama o porezu na nepokretnosti

Tivat: Nakon četvorosatne rasprave, usvojen budžet za 2023.

Rasprava o Predlogu odluke o budžetu Opštine Tivat trajala je puna četiri sata, uz aktivno učešće velikog broja odbornika. U ime predlagača, odbornicima se na početku obratio sekretar Sekretarijata za finansije Opštine Tivat, Jovan Brinić, koji je apostrofirao osnovne karakteristike budžeta.
Rasprava o Predlogu odluke o budžetu Opštine Tivat trajala je puna četiri sata, uz aktivno učešće velikog broja odbornika. U ime predlagača, odbornicima se na početku obratio sekretar Sekretarijata za finansije Opštine Tivat, Jovan Brinić, koji je apostrofirao osnovne karakteristike budžeta.


Foto: Radio Tivat

Iznos budžeta za 2023. je planiran na 24.557.000 eura, što predstavlja uvećanje od 30 posto u odnosu na prethodnu godinu. Donesena je odluka o vraćanju žiro računa javnim ustanovama, uvećana su izdvajajna za funskionisanje sportskih organizacija, značajno je uvećan kapitalni budžet, a uvećana su i izdvajanja za projekte nevladnih organizacija. Predlog odluke o budžetu prethodno je dobio pozitivno mišljejne Ministarstva finansija, ali i podršku opštinskih Odbora za statut i propise i Odbora za finansije, privredu i razvoj opštine Tivat.

Odbornica DPS Dubravka Nikčević sa koalicione liste DPS-SD-SDP-LP pohvalila je povećanje budžeta, ali je istakla da loša realizacija ovogodišnjeg budžeta ne daje nadu da će 2023. biti bolje. Kritikovala je veliki iznos prenešenih sredstava, navodeći da razlog tome nije period privremenog finansiranja opštine, već „nedostatak stručnosti i sposobnosti aktuelne uprave.“ Pozdravila je vraćanje računa javnim ustanovama istakavši da će njihovi direktori, osim direktne odgovornosti, morati da pokažu i svoje menadžerske sposobnosti da privuku dodatna sredstva kroz poslovanje i donacije, dok će odgovornost nadležnih sekretarijata bit daprate njihovo poslovanje.

Predsjednik Opštine Tivat, koji je kao i još nekoliko funkcionera na današnjoj sjednici bio u dvijema ulogama- kao predstavnik predlagača, odnosno lokalne uprave, ali i predstavnik građana, odnosno odbornik u lokalnoj skupštini, jer tu mogućnost u trajanju od 30 dana od konstituisanja aktuelenog saziva skupštine ostavlja Zakon o lokanoj samoupravi, saglasio se da je realizacija kapitalnog budžeta u ovoj godini bila mala, ali je skrenuo pažnju da je budžet za 2022.godinu usvojen tek u martu. Zbog izbornog procesa na snazi su bila brojna ograničenja, ali se Opština Tivat suočila i sa velikim problemima u odnosima sa izvođačima radova, te je sa nekima morala raskinuti ugovorene obaveze i pokreunti naplatu penala. Ukazao je na manjkavosti Zakona o javnim nabavkama, ali i na nekoliko tendera koji su propali zbog inflacije i nemogućnosti izvođača da preuzmu i realizuju posao po ponuđenim uslovima. Zbog toga su konkretno za MR2 saobraćajnicu u predlogu budžeta predvidjeli uvećanje sredstava sa 900 hiljada na 1,3 miliona eura, kako bi ovaj posao mogao biti realizovan do kraja.

Komnenović je naglasio neophodnost jačanja kapaciteta Direkcije za investicije, kao i da je u fokusu uprave za narednu godinu pitanje izgradnje paralelnih saobraćajnica u gornjim zonama grada kako bi se rasteretila magistrala, ali i izrada elaborata o regulaciji saobraćaja u gradu za koju će uskoro biti raspisan tender.

Odbornik LP, Vatroslav Belan, pohvalio je što se ide u pravcu veće nezavisnosti u djelovanju javnih ustanova i smanjenju političkog uticaja na njihov rad, ali je iskazao bojazan da bi se ova odluka u budućnosti mogla politički zloupotrebljavati. Pohvalio je povećanje izdvajanja za rad sportskih organizacija, ali ne i povlaštenu poziciju klubova u opštinskom vlasništvu, predviđenu Predlogom pravilnika o raspodjeli sredstava sportskim organizacijama, koji će se naći na dnevnom redu narednog skupštinskog zasijedanja, planiranog za 28.decembar.

Odbornik SDP, Aleksandar Đurović, tematizovao je dvojaku ulogu odbornika, koji su na zasijedanju učestvovali i kao funkcioneri opštine, odnosno predlagači tačaka dnevnog reda, uz konstataciju da to jeste zakonito, ali ne i moralno.  Pohvalio je rad sekretara Brinića, ali je istakao mišljenje da rekordna naplata poreza i prilivi u budžet po tom osnovu nisu rezultat rada uprave, već odgovornosti Tivćana. Što se tiče vraćanja žiro računa javnim ustanovama, pozdravio je tu odluku kao korak ka decentralizaciji i depolitizaciji, ali je iskazao bojazan da će to biti novi teren za politička imenovanja direktora.

Zbog nekoliko skretanja sa rasprave o temi tačke dnevnog reda i proceduralnih primjedbi, poveden je dijalog između nekoliko odbornika o potrebi izmjena Statuta SO Tivat i Poslovnika o radu SO Tivat u smislu definisanja prava na repliku, kao i uvođenja prava na komentar u toku skupštinskih rasprava. U ovoj raspravi su učestvovali odbornici Vatroslav Belan (LP), Dejan Piper (NP), Željko Komnenović (NP), Zdravko Mitrović (SD), Aleksandar Đurović (SDP) i predsjednik SO Tivat, Miljan Marković (DF).

Zdravko Mitrović, odbornik SD, pohvalio je nacrt budžeta za 2023.godinu, ali je istakao da očekuje da vidi njegovu realizaciju. I za njega je problematičan način na koji se predviđa raspodjela sredstava sportskim organizacijama. Pozdravio je namjeru Opštine Tivat o izradi elaborata o regulaciji saobraćaja, pozdravljajući ovaj korak kao pravi put za dugoročno rješavanje ovog gorućeg problema grada i građana. I on smatra daje vraćanje računa javnim ustanovama dobra stvar, ali se boji da će to biti prsto za partijska imenovanja.

Konkretna pitanja vezana za nacrt budžeta uputio je odbornik SDP, Ćazim Lisičić. Njega je zanimalo zašto je u predlogu budžeta za 2023. došlo do velikog povećanja sredstava za Službu predsjednika u odnosu na ovu godinu, zbog čega se u nacrtu budžeta navodi 1,9 miliona eura koji su „zarobljeni“ u Atlas banci koja je u stečaju i da li to može biti razlog rebalansa budžeta, zašto su smanjena planirana izdvajanja za Dnevni centar za djecu i mlade sa smetnjama i teškoćama u razvoju, zašto nisu predviđena veća sredstva za jednokratne socijalne pomoći, te da li su dostatna sredstva u iznosu od 25.000 eura planirana za obnovu palmi na Pinama. Brine ga i naplata penala od izvođača radova sa kojima su zbog nepoštovanja ugovorenih obaveza raskinuti ugovori. Lisičić je komentarisao i sredstva za izgradnju i uređenje dječjih igrališta, smatrajući da 100.000 eura nije dovoljno novca za te potrebe. Ukazao je da je Tivat jedina od bokeljskih opština koja nema organizovan produženi boravak za učenike nižih razreda osnovne škole, što je veliki problem, posebno samohranih roditelja.

Sekretar za finansije, Jovan Brinić, objasnio je da je do povećanja sredstava za Službu predsjednika došlo zbog planiranog formiranja potpuno nove opštinske kancelarije za saradnju sa strateškim investitorima u skorom periodu i korištenja zakonske mogućnosti da sredstva za potrebe njenog funkcionisanja kasnije budu prikazana kroz rebalans budžeta, jer bi u protivnom blo neophodno donositi rebalans već prilikom osnivanja tog novog organa, što se na ovaj način izbjegava. Što se tiče sredstava iz kapitalnog budžeta, ona su po Brinićevim riječima legalno prenesena iz prethodne godine što je definisano zakonom. Razlog umanjenja sredstava planiranih za Dnvni centar je odluka države da će od naredne godine davati značajno veće dotacije dnevnim centrima, što je informacija koju je obrađivač dobio od direktora tivatskog Dnevnog centra, te je umanjejne planirano u dogovoru sa menadžentom Centra. Izdvajanja za jednokratne socijalne pomoći mogu se po potrebi povećati, a prostora za to ima u neraspoređenim sredstvima koja su planirana u iznosu od 600.000 eura, poručio je Brinić. Izdvajanja za obnovu drvoreda palmi planirana su u dogovoru sa Komunalnim doo.

To se tiče sredstava zarobljenih u Atlas banci, ona moraju bit prikazana shodno zakonu, iako fiktivno, jer je minorna mogućnost da će Opština Tivat uspjeti da povuče ta sredstva.

Što se tiče pitanja potrebnih ulaganja u dječja igrališta, Brinić je ukazao na intenciju Opštine da sredstva za ove investicije vuku iz državnog budžeta, donacija, međunarodnih projekata, što je bio slučaj i do sada.

Na pitanje o naplati penala od izvođača radova, konkretno za saobraćajnicu MR2, odgovor je dao predsjednik opštine, Željko Komnenović, koji je informisao Lisičića da Opština Tivat uspjela da naplati 57 hiljada eura po ovom osnovu. Odgovorio je i da je zbog nedostatka prostora u opštinskom vlasništvu nemoguće nači načina da se organizuje produženi boravak za mlađe osnovce, jer Tivat ima problem i sa prostorom za nastavu. Konkretno- OŠ Drago Milović u ovom momentu pohađa oko 1800 učenika, a realni kapaciteti su za njih 600. Po njegovim riječima, aktuelna uprava nastoji da se u državnom budžetu za narednu godinu predvide sredstva za eksproprijaciju zemljišta, kako bi se moglo pristupiti planiranju izgradnje nove škole na Župi i proširenje školskog objekta u Gradiošnici. Tivat ima problem i sa kapacitetom vrtića, zbog čega se planira otvaranje isturenog odjeljenja u prostoru nekadašnjeg Šoping centra na Seljanovu.

U dijalog se uključio i Ilija Janović (HGI), koji je pohvalio atmosferu u kojoj se vodi rasprava, rad sekretara Brinića i vraćanje računa javnim ustanovama. Pozdravio je namjeru lokalne uprave da maksimalno pomogne rješavanje problema odgojno-obrazovnih ustanova, ali i podsjetio da su to obaveze državne uprave, te da je zbog ulaganja opštine u završetak izgradnje vrtića Bambi svojevremeno oštro kritikovana administracija predvođena Miodragom Kankarašem. Po njegovom mišljenju, način planiranog finansiranja sportskih organizacija može biti prostor za zloupotrebe.

Janovića brinu i izdvajanja za putne i druge troškove funkcionera koji dolaze sa teritorija drugih opština, ali i visina izdvajanja za marketinške aktivnosti opštine. Kao i dosta drugih odbornika, tematizovao je nelogičan pravni status dobrovoljnih vatrogasnih društava, koje zakon prepoznaje kao nevladine organizacije, te je postavio pitanje njihovog finansiranja.

Brinić je odgovorio da se po pitanju finansiranja putnih i drugih troškova službenika i namještenika priprema kolektivni ugovor koji će defnisati ova pitanja, o kojima zakon nije decidan. Što se tiče dobrovoljnih vatrogasnih društava, istakao je da će se finansiranje njihovog djelovanja planirati kroz pripremu protupožarne sezone, kao što je bio slučaj ove godine, ali i da će se tražiti drugi kanali i načini finansiranja ovih društava, veoma značajnih za naš grad.

Odgovarajući na Janovićevu bojazan od zloupotreba i konflikta interesa kada je u pitanju finansiranje sportskih klubova, Željko Komnenović ga je pozvao da, ukoliko ima saznanja o takvim radnjama ili namjerama, postavi pitanja i pokrene procedure i sigurno će dobiti odgovore. Podsjetio je Janovića na period dok je u isto vrijeme bio predsjednik Upravnog odbora FK Arsenal i potpredsjednik Opštine Tivat.

Odbornik Tivatske akcije, Mirko Kovačević, ukazao j da iznos kapitalnog budžeta zapravo nije 14 miliona eura, kada imamo na umu da je 1,8 miliona zatočeno u Atlas banci, te da su očekivani troškovi pravnog spora Opštine Tivat sa kompanijom Fajfer oko 1,5 miliona eura. Kovačevića je zanimalo koliko od sredstava za uređenje prostora, koja su planirana u iznosu od 2,5 miliona eura, odlazi na faktičku eksproprijaciju, kako bismo znali kolika su sredstva koja realno možemo planirati za daljnje eksproprijacije.

Kovačević je konstatovao da zbog nezainteresovanosti državne uprave i nefunkcionisanja institucija u Tivtu ne možemo realizovati niti poslove oko kojih su sve lokalne političke snage saglasne. Zakoni su namjerno puni rupa, pa je sugerisao članovima partija čiji predstavnici sjede u republičkom parlamentu da iniciraju izmjene zakona, kako bi bili stvoreni uslovi da se na lokalnom nivou donose planovi i realizuju poslovi od krucijalnog značaja za građane, kao što su izgradnja škole, vrtića, rješavanje problema saobraćaja. Što se tiče funkcionisanja profesionalnih klubova, Kovačević je ukazao da je jedino Tivatska akcija bila protiv odluke koje ide u tom smjeru, ukazavši da su onog momenta kada postanu profitablni, klubovi jednaki kao druga preduzeća.

Odgovarajući na Kovačevićevo pitanje oko troškova za eksproprijaciju, direktorka Direkcije za imovinu, Rita Mitrović, pojasnila je daje teško precizno predvidjeti trškove eksproprijacije, jer oni proizilaze iz sudskih odluka, na čije se donošenje čeka i više godina. Opština Tivat kad god j to mogće pribjegava rješavanju sporova preko Agencije za sporazumno rješavanje sporova, što umanjuje troškove sudskih procesa. Problem je i nefunkcionisanje katastra i činjenica da je Opština Tivat inicirala pred ovim organom 16 postupaka, od kojih zbog nedostatka kadra u ovoj državnoj upravi nije pokrenut ni jedan. Ovi izdaci su predviđeni programom uređenja prostora, a prosječni iznos izdataka za faktičke eksproprijacije u prethodnih nekoliko godina iznosio je oko 250.000 eura.

Odbornika SDP, Ćazima Lisičića, zanimalo je zbog čega je za uređenje Velikog gradskog parka planirano 350.000 hiljada eura, što mu je pojasnila sekretarka Sekretarijata za uređenje prostora, Milica Manojlović, navodeći da je osnova za planiranje tih izdataka elaborat koje je za potrebe upravljača parkom, Komunalnog doo, izradio stručni tim. U četvorogodišnjem planu upravljanja parkom je izmještanje ograde, rekonstrukcija Vojnog kupatila, postavljanje sistema za navodnjavanje, instalacija osvjetljenja.

Odbornica DPS, Renata Bergam Grandis, ukazala je na potrebu posvećenije brige o starijoj populaciji i ponudila svoje kontakte da pomogne rješavanju njihovog statusa i prava, što je Brinić pozdravio istakavši da je svako zalaganje za interese građana Tivta dobrodošlo.

Odbornik HGI, Adrijan Vuksanović, pohvalio je rad sekretara Brinića i nacrt budžeta za 2023.godinu i ostale akspekte koje je opozicija apostrofirala kao potitivne pomake, ali je obavijestio predlagača da HGI neće glasati za budžet, već pratiti njegovu realizaciju.

Odbornik Narod pobjeđuje Vladimir Arsić naveo je da je aktuelna uprava realizovala veliki broj projekata uprkos problemima sa državnom upravom, ali da mnogo veći broj poslova čeka realizaciju jer držvni organi ne reaguju. Komentarisao je konstataciju odbornika Vuksanovića da HGI neće glasati za budžet riječima da bi odbornici opozicije glasanjem za budžet gradu obezbijedili političku stabilnost, koja je preduslov svakog razvoja. Govoreći sa pozicije potpredsjednika opštine, pozvao je sve odbornike da podrže budžet.

Status i finansiranje dobrovoljnih vatrogasnih društava zabrinjava i odbornika SD, Igora Petkovića, koji je pohvalio saradnju sa menadžerkom OT, Patriciom Pobrić, sekretarom Brinićem i predsjednikom opštine, Željko Komnenovićem, ali se boji da će se bez sistemskog rješavanja statusa ovih društava njihovo funkcionisanje u budućnost zavisiti od razumijevanja ljudi na pozicijama odlučivanja.

U raspravi o budžetu je, koristeći institut „slobodne stolice“ učestvovao i predstavnik NVO Matica Boke, Ivan Starčević. Što se tiče funkcionisanja dobrovoljnih vatrogasnih društava, sugerisao je da postoji pravni osnov za njihovo finansiranje, jer oni, kada upale rotaciona svjetla, djeluju u skladu sa Zakonom o zaštiti i spašavanju. Skupština opštine donosi Plan zaštite i spašavanja, te ima osnova da finansiranje DVD društva osloni na budžet opštine. S obzirom da DVD društva štite imovinu građana, Starčevć smatra da se 3-5 odsto poreza na nepokretnosti može opredijeliti za ove potrebe.

Dubravku Nikčević je zanimalo zbog čega su za 15 hiljada eura smanjena godišnja izdvajanja za lokalnog javnog emitera Radio Tivat, te je zamolila da joj se to objasni i s obzirom na javnu raspravu o Zakonu o medijima koja je u toku. Brinić je objasnio da je osnov smanjenja bio ugovor sklopljen na tri godine, te da će ako dođe do izmjena Zakona o medijima doći i do izmjena tog ugovora. Ukazao je da su izdvajanja za Radio Tivat predviđena i kapitalnim budžetom.

Koristeći institut „slobodne stolice,“ Ivan Starčević je iskoristio priliku i da inicira potrebu preispitivanja odluke o NVO od posebnog značaja za Opštinu Tivat, jer po njegovim riječima djelovanje organizacija poput Matice Boke ima veliki značaj, prije svega u smislu njihove borbe za ljudska prava. Pozvao je Opštinu Tivat i da planira sredstava za realizaciju nastave u Radovićima dok traje izgradnja nove škole, na što mu je Brinić odgovorio da su ti troškovi predviđeni i planirani kroz povećanje izdvajanja za pomoć obrazovnim institucijama.

Konstatujući da je neizjašnjavanje o budžetu loša odluka, Brinić je kao predlagač pozvao odbornike da usvoje predlog budžeta za 2023.godinu, kako bi „građani dobili budžet koji će obezbijediti da grad može normalno da funkcioniše.“

Predlog odluke o budžetu Opštine Tivat za 2023.godinu usvojen je sa 17 glasova za, bez glasova protiv, te uz dva uzdržana glasa odbornika HGI.

Na predlog odbornika Dejana Risančića objedinjeno je pet tačaka Dnevnog reda koje se odnose na izgradnju lokalnih objekata od opšteg interesa, odnosno na izmještanje kablova i izgradnju trafostanica, tj. povećanje njihovih kapaciteta, za šta glasalo 18 odbornika.

Ispred predlagača, sekretarka Milica Manojlović kazala je da se, nakon što CEDIS podnese zahtjev Opštini, opštinskim preduzećima šalje dopis da se izjasne po tom pitanju, nakon čega se organizuje javna rasprava. Uglavnom se radi o promjenama trasa kablova, jer, kako je istakla Manojlović, navode da su uglavnom prethodne nezadovoljavajuće.

Odbornici su sa 17 glasova za i jednim uzdržanim usvojili četvrtu tačku.

Odbornik Đurović je upitao da li argumentovano povećanje kapaciteta trafostanica, te da li može do zloupotreba.

Sekretarka Manojlović je kazala da se to pitanje odnosi na izgradnju trafostanice zbog budućeg hotela Mimoza i kazala da je CEDIS dostavio mišljenje da trenutna nije ni približno dovoljna za funkcionisanje hotela.

“Ja sam arhitekta i neću da se bavim pitanjima da li je CEDIS dobro obavio svoj posao, a u tadašnjem planu je predviđeno da postoji povećanje u narednom period. Ako mislite da je ovo zbog nekih budućih dograđivanja hotela, Vi stet u kao odbornik da dignete ruku protiv. Dobili smo sve moguće saglasnosti”-kazala je Manojlović.

Odbornici su sa 18 glasova za usvojili tačke koje se odnose na izgradnju lokalnih objekata od opšteg interesa.

Sa 16 glasova usvojili Predlog Odluke o davanju na korišćenje kancelarije “Komunalno” doo.

Đurović je upitao da li se kancelarija dodjeljuje zbog povećanja zapošljavanja, na šta je sekretarka Rita Mitrović kazala da se radi o kancelariji za naplatu, koja se do sada nalazila na zadnjem spratu te zgrade i koja nije pristupačna za starija i lica sa invaliditetom.

“Na ovaj način će se učiniti dostupnom svima”- kazala je Mitrović.

Sekretar za finansije, Jovan Brinić, zahvalio je odbornicima i kolegama na dosadašnjoj saradnji i najavio da će u narednim danima podnijeti ostavku na mjesto sekretara za finansije, te će na sljedećoj sjednici, 28. decembra, biti samo u ulozi odbornika Krtoljske liste.Komentari

0 Komentara
Ugrađene povratne informacije
Pogledaj sve komentare

Povezani članci


Pratite nas i putem iOS i Android aplikacije

Jadran Novi® 2022. All rights reserved. Made By


Adria Management Services