Skip to main content


cijena nekretnina

Prosječna cijena kvadrata u novogradnji 1.319 EUR – Stanovi najskuplji u Podgorici

Prosječna cijena kvadratnog metra stana u novogradnji u Crnoj Gori u trećem kvartalu iznosila je 1.319 EUR i bila je niža 4% u odnosu na prethodni kvartal, pokazuju podaci Monstata. Ove cijene nešto su niže u odnosu na drugi kvartal kada je prosječna cijena kvadrata bila 1.375 EUR.
Prosječna cijena kvadratnog metra stana u novogradnji u Crnoj Gori u trećem kvartalu iznosila je 1.319 EUR i bila je niža 4% u odnosu na prethodni kvartal, pokazuju podaci Monstata. Ove cijene nešto su niže u odnosu na drugi kvartal kada je prosječna cijena kvadrata bila 1.375 EUR.


Foto: Pixabay/Nikguy

Nasjkuplji stanovi bili su u Podgorici, gdje je prosječna cijena kvadrata iznosila 1.462 EUR. Slijedi sjever gdje je prosječna cijena kvadratnog metra u novogradnji bila 1.279 EUR, dok je ta cifra na primorju iznosila 1.079 EUR. Stanovi su i dalje najjeftiniji i središnjem regionu, gdje je prosječna cijena kvadrata procijenjena na 612 EUR.
Ukoliko uporedimo sa prethodnim kvartalom, primijetićemo da su cijene skočile u glavnom gradu, i to sa 1.393 na 1.462 EUR po kvadratu. Rast je zabilježen i na sjeveru, gdje su u prošlom tromjesečju stanovi bili 915 EUR/m2, dok je u središnjem regionu cijena ostala gotovo nepromijenjena – u trćem kvartalu bila je 611 EUR. Do pada u projesčnoj cijeni kvadrata stanova u novogradnji došlo je na primorju, i to sa 1.473 na 1.079 EUR.

– Prosječna cijena kvadratnog metra stana u novogradnji u značajnoj mjeri zavisi od učešća stanova koji pripadaju kategoriji solidarne stambene izgradnje. Ukoliko je učešće ovih stanova veće, prosječna cijena stana u novogradnji će biti značajno niža, odnosno ukoliko je učešće manje, prosječna cijena će biti veća – pojasnili su iz Monstata.

Kako su naveli, prikazane su prosječne cijene kvadratnog metra stana u novogradnji prema kategorijama privredna društva i solidarna stambena izgradnja.
– Prosječna cijena kvadratnog metra stana u novogradnji u Crnoj Gori u kategoriji privredna društva, odnosno prosječna tržišna cijena kvadrata bila je 1.446 eura, dok je 600 EUR iznosila u kategoriji solidarna stambena izgradnja – naveli su iz Monstata.
Iz Uprave za statistiku objasnili su da se, prema metodologiji istraživanja „Cijene stanova u novogradnji“, u obračun prosječne cijene kvadratnog metra stana u novogradnji u obzir uzimaju samo stanovi koji su prvi put prodati na tržištu, odnosno za koje je prvi put zaključen kupoprodajni ugovor.
– Predmet ovog istraživanja nisu stanovi starog stambenog fonda, niti ostale vrste nepokrenosti – poslovni objekti, zemljište i drugo. Istraživanje ne predstavlja odraz ponude i potražnje novih stanova na tržištu, već cijene obračunate na osnovu zaključenih kupoprodajnih ugovora – zaključili su iz Monstata.


Komentari

0 Komentara
Ugrađene povratne informacije
Pogledaj sve komentare

Povezani članci