Zakon koji je na snazi skoro dvije godine čeka na primjenu kod advokatskih usluga

Uskoro fiskalizacija advokata?

Zakon o fiskalizaciji, koji je na snazi skoro dvije godine, trebalo bi da počne da se primjenjuje i na advokate, imajući u vidu da je ministar finansija Aleksandar Damjanović juče potpisao obavezujuće uputstvo.
Zakon o fiskalizaciji, koji je na snazi skoro dvije godine, trebalo bi da počne da se primjenjuje i na advokate, imajući u vidu da je ministar finansija Aleksandar Damjanović juče potpisao obavezujuće uputstvo.Advokati su prošle godine dva mjeseca obustavili rad u znak protesta, tvrdeći da se na njih ovaj zakon ne može primijeniti, jer pružaju pravnu pomoć, a ne usluge. Poslu su se vratili nakon što je predsjednik Advokatske komore Zdravko Begović sa bivšim ministrima Milojkom Spajićem i Sergejem Sekulovićem potpisao protokol kojim je dogovoreno formiranje radne grupe za pronalazak rješenja. Sudeći po tome što je Ministarstvo finansija (MF) izdalo uputstvo, do toga nije došlo.

U uputstvu se navodi da advokat, ukoliko naplaćuje izlaske na ročište, mora da ih fakturiše u momentu primanja novca ili uplate na račun. Kada je riječ o zastupanju klijenata po službenoj dužnosti, predviđeno je da advokat izdaje račun kad od Sekretarijata Sudskog ili Tužilačkog savjeta dobije rješenje o prihvatanju troškova koje je prethodno donio sud. Advokati koji su PDV obveznici imaju obavezu da kroz mjesečnu prijavu evidentiraju iznos prometa i PDV u obračunskom periodu u kom je račun izdat.

– Kada se nadležnom pravosudnom organu dostavi fiskalizovani račun sa svim elementima računa, kojim se dokazuje uspješna fiskalizacija, Sekretarijat Sudskog ili Tužilačkog savjeta u narednih mjesec vrši isplatu troškova zastupanja na poslovni račun advokata– stoji u uputstvu MF-a.

Za zastupanje stranaka po punomoćju, iz MF-a ukazuju da advokat sa strankom sklapa ugovor u kom se definišu iznosi nagrada za rad advokata i naknada troškova. Iz MF-a navode da se advokatsko poslovanje može podijeliti na tri kategorije, pa stranci mogu izdati račun za svaku pojedinačnu radnju, koji je dužna da odmah plati, mogu fakturisati na kraju spora ili ne fakturisti u slučaju pro bono zastupanja. U prvom slučaju, advokat na osnovu tih računa ispostavlja troškovnik sudu na osnovu kog od stranke koja je izgubila spor potražuje taj iznos. Ovako izdat račun smatra se vjerodostojnom ispravom u slučaju naplate preko javnog izvršitelja.

Kada advokat stranku zastupa na osnovu punomoćja, račun se izdaje nakon uspješno dobijenog spora, u kom su definisane sve nagrade i naknade na osnovu preduzetih pravnih radnji, koji je stranka dužna da plati odmah ili sa određenim rokom valute. Obaveza evidentiranja prometa, odnosno izdavanja računa ne postoji u slučaju pro bono rada.

U uputstvu se navodi da je najteže identifikovati momenat nastanka obaveze fakturisanja kod usluga na osnovu krajnjeg uspjeha parnice, zbog čega se ukazuje da ukoliko advokati finansiraju parnicu do kraja, njihovi troškovi predstavljaju ulazni PDV.

– Momentom donošenja sudskog rješenja nastupa momenat evidentiranja prometa, odnosno obračuna PDV-a saglasno rješenju suda, a PDV se plaća u mjesecu kada je predata PDV prijava. Ova prijava može da iskaže poreski kredit zbog prethodno većih ulaznih od izlaznih faktura, što krajnju obavezu u cjelosti prikazuje saglasnoj važećoj regulativi – stoji u uputstvu MF-a.Komentari

0 Komentara
Ugrađene povratne informacije
Pogledaj sve komentare


Pratite nas i putem iOS i Android aplikacije

Jadran Novi® 2022. All rights reserved. Made By


Adria Management Services

Home
Vijesti
Radio
Pretraga