Skip to main content


Apel hercegnovskim poljoprivrednicima da se prijave na Javni poziv za finansijsku podršku
Predmet ovog Javnog poziva je podrška investicijama za unapređenje prerađivačkog sektora na na poljoprivrednim gazdinstvima, a koja se već bave poljoprivrednom proizvodnjom. Kroz ovaj Javni poziv poljoprivredni proizvođači mogu nabaviti i ugraditi namjensku, novu opremu za čuvanje, preradu i pakovanje proizvoda kao i adaptirati postojeće objekte za preradu, u cilju ispunjavanja zakonom predviđenih kriterijuma za bezbjednost hrane.

Po ovom Javnom pozivu podržavaju se investicije u visini od 500€ do 10.000€, dok je podrška Ministarstva do 50% ukupnog iznosa odobrene investicije, odnosno 60% za podnosioce zahtjeva mlađe do 40 godina. Prihvatljive investicije su:

  • adaptacija objekata za preradu,
  • nabavka i ugradnja namjenske, nove opreme za čuvanje, preradu I pakovanje proizvoda.

Korisnici podrške ovog Javnog poziva su fizička ili pravna lica koja moraju biti registrovana u Registru poljoprivrednih gazdinstava najkasnije do trenutka podnošenja zahtjeva za odobravanje projekta.

Korisnik osim upisa u Registar poljoprivrednih gazdinstva mora da bude registrovan i za primarnu poljoprivrednu proizvodnju u nekom od relevantnih registara Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove i/ili Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede ili u slučaju akvakulture podnosilac zahtjeva mora biti nosilac dozvole za obavljanje privrednog ribolova i akvakulture, do dana podnošenja Zahtjeva za odobravanje projekta.

U slučaju da su korisnici pravna lica neophodno je da njihova primarna djelatnost bude vezana za poljoprivredu i registrovana u Centralnom registru privrednih subjekata, za sektor akvakulture primarna djelatnost mora biti povezana s akvakulturom, za sektor jakih alkoholnih pića primarna djelatnost mora biti vezana za proizvodnju jakih alkoholnih pića i da pravno lice ili preduzetnik bude upisan u Registar proizvođača jakih alkoholnih pića, do dana podnošenja Zahtjeva za odobravanje projekta u skladu sa Zakonom o jakim alkoholnim pićima („Službeni list CG“, broj 53/16).

Rok za podnošenje Zahtjeva za odobravanje projekta je 14. maj 2022. godine.

Detaljnije informacije o ovoj vrsti podrške, kriterijumima koje treba da zadovolje zainteresovani, kao i Zahtjevi za odobravanje nalaze se na internet stranici Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja. Sve dodatne informacije za zainteresovane u Herceg Novom mogu se dobiti putem telefona 069/335-175 (Direkcija za savjetodavne poslove u biljnoj proizvodnji) ili na 020 482 222/020 482 150.

https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-za-dodjelu-podrske-investicijama-u-preradu-na-gazdinstvima-za-2022-godinuKomentari

0 Komentara
Ugrađene povratne informacije
Pogledaj sve komentare

Povezani članci