Skip to main content


„Lazure da ostane luka nautičkog turizma i ribarska“Foto: Boka News

Udruženje ribara Crne Gore pozvalo je Vladu i ministra poljoprivrede, šumarstva vodoprivrede, Aleksandra Stijovića, da ne dozvoli da se ribarska i luka nautičkog turizma Lazure u Meljnama preinači samo za obavljanje nautičkog turizma.

Predsjednici Udruženja ribara, Marko Kise i Silvio Tonsati, kazali su da bi to, ukoliko bi se desilo, bila najveća izdaja ribara i interesa države Crne Gore.

„U slučaju da se to desi, ribari će naći načina da se tome suprostave. Prije svega, pod hitno ćemo obavjestiti Evropsku uniju (EU) da stopira pregovore za poglavlje 13“, navodi se u saopštenju.

Iz Udruženja su podsjetli da se Ministarstvo kapitalnih investicija u maju ove godine dopisom obratilo Ministarsvu poljoprivrede vodoprivrede i šumarstva da izdaju pozitivno mišljenje i dozvole da se iz naziva luke ukolni naziv ribarska luka.

„Minstarstvo poljoprivrede je rješenjem od 3. juna dalo negativno mišljenje, odnosno da se marina Lazure mora svrstati prema namjeni kao luka nautičkog turizma i ribarska. Ovim se zahvaljujemo Stijoviću koji je postupio isto kao prethodni ministar, Milutin Simović, i zaštitio interese ribara, države Crne Gore i pregovora za poglavlje 13 sa EU“, navodi se u saopštenju.

Iz Udruženja ribara su apelovali na Vladu i Stijovića da ne poništi to rješenje i ne dozvoli da se luka nautičkog turizma i ribarska preinači u luku nautičkog turizma.

Vlada je, kako su poručili, umjesto da sankcioniše, nagradila ruskog investitora Inperio Holdings Limited, koji nije ispunio uslove iz ugovora o zakupu ribarske i luke nautičkog turizma Lazure.

“Inperio Holdings Limited nije izgradio sve prema projektu i, umjesto da bude sankcionisan, nagrađen je dobijanjem upotrebne dozvole”, rekli su iz Udruženja za Boka News.

Iz Udruženja su naveli da investitor, zato što nije ispunio obaveze iz ugovora, pokušava da uz pomoć Vlade promjeni status luke Lazure iz ribarske u luku nautičkog turizma.

“To pokušava jer nije izgradio dio koji pripada ribarskoj luci, odnosno prema Uredbi o uslovima koje moraju da ispunjavaju luke razvrstane prema vrsti pomorskog saobraćaja i namjeni”, rekli su iz Udruženja.

Oni su naveli da je predviđeno da ribarska i luka nautičkog turizma Lazure ima 156 vezova, a maksimalno 212, od kojih samo 50 može da koristi zakupac i investitor marine i koje može da naplaćuje kao komercijalne vezove.

Kako su objasnili, svi ostali vezovi su komunalni, predviđeni za ribare sa područja Boke i Herceg Novog, kao i dio vezova za prevoznike turista, a najveći dio za mještane naselja Meljine.

“Ruski investitor nije izgradio 156 vezova nego je izgradio maksimalan broj vezova i nije izgradio ni obezbjedio infrastrukturu i logistiku za ribare”, tvrde u Udruženju.

Umjesto da budu kažnjeni i da Morsko dobro i Vlada raskinu ugovor, oni su, kako su kazali iz Udruženja, nagrađeni tako što su dobili upotrebnu dozvolu za izvedene radove četvrte faze.

Iz Udruženja su kazali da im od 2017. godine nije dozvoljeno da se vežu na vezovima predviđenim za ribarska plovila.

“Upotrebna dozvola je izdata prema rješenju koje je potpisala Borka Novković i nanjela neprocjenjivu štetu ribarima i državi Crnoj Gori”, poručili su iz Udruženja.

Oni su naveli da su predstavnici dva ministarstva decidno saopštili ruskom investitoru da naziv luka nautičkog turizma i ribarska luka treba i dalje da ostane.

Iz Udruženja su podsjetili da su u julu predali tužbu specijalnom državnom tužiocu Milivoju Katniću i adresirali na sva ministarstva i Vladu.

Kako su dodali, dobili su odgovor samo iz Specijalnog državnog tužilaštva.

“Pozvani smo da damo izjavu po pitanju sumnje u korupcijske radnje, jer luka nije izgrađena prema ugovoru, a dobila je upotrebnu dozvolu i iznajmljuje vezove koje naplaćuje, iako nema zakonsko pravo”, rekli su iz Udruženja.

Oni su dodali i da su u međuvremenu angažovali advokata da ih zastupa u građanskoj parnici za nadoknadu pretrpljene štete za protekle četiri godine, u kojima se nijesu mogli vezati u ribarskoj luci i koristiti infrastrukturu i logistiku.Komentari

0 Komentara
Ugrađene povratne informacije
Pogledaj sve komentare