Skip to main content


Netačan iznos suficita

Negativno mišljenje DRI na završni račun budžeta hercegnovske Opštine

Kolegijum DRI, koji je činio rukovodilac Kolegijuma, Zoran Jelić i vršilac dužnosti predsjednika Senata, Nikola N. Kovačević, uradio je finansijsku i reviziju pravilnosti Završnog računa budžeta Opštine Herceg Novi za prošlu godinu
Kolegijum DRI, koji je činio rukovodilac Kolegijuma, Zoran Jelić i vršilac dužnosti predsjednika Senata, Nikola N. Kovačević, uradio je finansijsku i reviziju pravilnosti Završnog računa budžeta Opštine Herceg Novi za prošlu godinuDržavna revizorska institucija (DRI) dala je negativno mišljenje na finansijsku reviziju Završnog računa budžeta Opštine Herceg Novi za prošlu godinu, kao i na reviziju pravilnosti.

Kolegijum DRI, koji je činio rukovodilac Kolegijuma, Zoran Jelić i vršilac dužnosti predsjednika Senata, Nikola N. Kovačević, uradio je finansijsku i reviziju pravilnosti Završnog računa budžeta Opštine Herceg Novi za prošlu godinu.

“Finansijskom revizijom Završnog računa budžeta Opštine Herceg Novi za prošlu godinu utvrđeno je da su pojedini primici i izdaci iskazani u izvještaju o konsolidovanoj javnoj potrošnji, pogrešno iskazani, što je dovelo do izračunavanja netačnog iznosa suficita”, navodi se u izvještaju.

U izvještaju o konsolidovanoj javnoj potrošnji iskazan je suficit budžeta za prošlu godinu od 1,68 miliona eura, što je 1,29 miliona eura više od budžetskog suficita utvrđenog finansijskom revizijom, u iznosu od 391,21 hiljada eura.

“Revizijom pravilnosti odluke o Završnom računu hercegnovske Opštine utvrđeno je da ona nije u svim aspektima uskladila poslovne aktivnosti sa zakonskim i drugim propisima”, rekli su iz DRI.

Revizijom su utvrđeni slučajevi neusklađenosti sa zakonma o lokalnoj samoupravi, finansiranju lokalne samouprave, budžetu i fiskalnoj odgovornosti, upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru, zaštiti i spašavanju, poreskoj administraciji, zaradama u javnom sektoru, državnim službenicima i namještenicima, radu, državnoj imovini, Uredbom o naknadi troškova zaposlenih u javnom sektoru, Pravilnikom o jedinstvenoj klasifikaciji računa za budžet Crne Gore i budžete opština, Pravilnikom o načinu sačinjavanja i podnošenja finansijskih izvještaja budžeta, državnih fondova i jedinica lokalne samouprave, kao i Uputstvom o radu trezora lokalne samouprave.

Nadležni Kolegijum DRI utvrdio je da obim i karakter utvrđenih nepravilnosti i nedostataka kod subjekta revizije nalaže da se sa sadržajem izvještaja upozna lokalna Skupština, Vlada i ministarstva finansija i javne uprave, radi preduzimanja mjera na uspostavljanju održivog okvira i odgovornosti u upravljanju javnim finansijama, skupštinski Odbor za ekonomiju, finansije i budžet, Zajednica opština, kao i Vrhovno državno tužilaštvo, shodno član 3 Protokola o saradnji Vrhovnog državnog tužilaštva i DRI.

Opština Herceg Novi dužna je da u roku od 30 dana dostavi Državnoj revizorskoj instituciji plan aktivnosti za realizaciju izdatih preporuka koji treba da sadrži mjere, nosioce aktivnosti i rokove, kao i da u roku od šest mjeseci dostavi izvještaj o sprovedenim radnjama po izrađenim i dostavljenim preporukama.Komentari

0 Komentara
Ugrađene povratne informacije
Pogledaj sve komentare

Povezani članci