Skip to main content


Održana radionica “Razvoj turističke rute u cilju valorizacije i promocije fortifikacionog nasljeđa grada Herceg Novog“Foto: Press HN

Radionica je bila namijenjena turističkim akterima uključenim u koncipiranje, diversifikaciju, promociju i interpretaciju turističkih atrakcija i doživljaja koji su povezani sa fortifikacionim nasljeđem i urbanim jezgrom Herceg Novog, kao važnim segmentom kulturne baštine neizmjerne vrijednosti.

05

Cilj “Fortitude” radionice bio je koncipiranje turističke rute koja valorizuje Stari grad i njegovo jedinstveno fortifikaciono nasljeđe. Kreirana je ruta pod nazivom „Monumentalni čuvari Herceg Novog“ koja će biti i zvanično aktivirana i kontinuirano prezentovana zainteresovanim domaćim i inostranim gostima i pružaće mogućnost angažovanja licenciranih turističkih vodiča, kao važnih aktera podrške u prezentaciji i interpretaciji kulturnog bogatstva Herceg Novog.

Realizacijom “Fortitude” radionice uspostavljen je konstruktivan dijalog na temu fortifikacionog nasljeđa, analizirani su potencijali urbanog jezgra Herceg Novog, mapirane ključne atrakcije i sagledani novi načini njihovog tematskog povezivanja u inovativnu turističku rutu. Koncipiranje nove tematske turističke pješačke rute ima za ishod umrežavanje i integralno valorizovanje fortifikacionog nasljeđa starog urbanog jezgra Herceg Novog, koje posjeduje značajan potencijal za uključivanje u itinerere organizovanih posjeta turista i izletnika zainteresovanih za stare gradove i graditeljsko nasljeđe nastalo na raskrsnici Istoka i Zapada.

04 1

U radionici su učestvovali su relevantni, stručni i iskusni akteri prepoznati po svom dugogodišnjem angažmanu u domenu kulturnog turizma i fortifikacionog nasljeđa na teritoriji opštine Herceg Novi i šire, a čije je djelovanje ključno za pronalazak novih kreativnih načina valorizacije, umrežavanja, promocije i interpretacije fortifikacione baštine u okviru organizovanih tura u pratnji licenciranih turističkih vodiča. Imajući u vidu da je bila organizovana hibridno, omogućeno je učešće i konstruktivan dijalog kako uživo, tako i u online formatu.  

Koordinatori radionice i terenskog dijela događaja bili su dugogodišnji stručnjaci iz domena marketinga i turizma, doktorantkinja Aleksandra Petronijević i preduzetnica u domenu turizma i specijalista u oblasti poslovnog menadžmenta Olivera Krivokapić. Pored predstavnika javnog sektora i Turističke organizacije Herceg Novi, u radionici su učestvovali predstavnici turističkih agencija, transportnih preduzeća, organizatori tura i izleta, istoričari i licencirani lokalni turistički vodiči.

Sekreterijat za društvene djelatnosti i međunarodnu saradnju Opštine Herceg Novi realizuje Interreg IPA CBC Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora projekat „Fortitude“  od 01.03.2020. godine u saradnji sa još četiri projektna partnera, gradovima koji takođe posjeduju značajne fortifikacione potencijale vrijedne intenzivnijeg uključivanja u turističke tokove.

Ukupan iznos iz budžeta projekta za Opštinu Herceg Novi je 373,273.02 eura, što je opredijeljeno za obogaćenje turističke ponude i poboljšanje turističke atraktivnosti utvrđenih lokaliteta u programskom području, a kroz stvaranje i promovisanje nove turističke ponude i proizvoda kroz kreiranje zajedničkih manifestacija, opremanje centara za posjetioce, razvoj turističkih ruta koje promovišu istorijsku baštinu, organizovanje radionica na temu upravljanja kulturnom baštinom i osposobljavanje zaposlenih za rad u centrima za posjetioce.  Kroz ovaj projekat tvrđava Forte Mare dobiće niz sadržaja povezanih sa novim tehnološkim i prostornim rješenjima u suvenirnici i Info pultu tvrđave, izložbene postavke u podzemnom prostoru tvrđave i modernu mobilnu opremu za realizaciju programa na otvorenoj sceniKomentari

0 Komentara
Ugrađene povratne informacije
Pogledaj sve komentare

Povezani članci