Otović zakazao 8. redovnu sjednicu SO za 7. april
Na predloženom dnevnom redu će se naći sljedeće tačke:

 • Predlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Opštine Herceg Novi
 • Predlog Odluke o prihvatanju inicijative za uspostavljanje saradnje i bratimljenja Opštine Herceg Novi sa Opštinom Foča
 • Predlog Odluke o utvrđivanju lokacije za postavljanje, odnosno izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa – objekta privrednog razvoja – privrednog objekta na lokaciji kp 1544/1 KO Mokrine
 • Predlog Odluke o utvrđivanju lokacije za postavljanje, odnosno izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa – objekta privrednog razvoja – privrednog objekta na lokaciji kp 264/2 KO Kameno
 • Predlog Odluke o potvrđivanju Odluke o utvrđivanju lokacije za rekonstrukciju lokalnog objekta od opšteg interesa – sportskog objekta – bazena u okviru Instituta “Dr Simo Milošević” u Igalu
 • Predlog Odluke o utvrđivanju lokacije za postavljanje odnosno izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa – trafostanice DTS 10/0,4 kV, 1x630kVA “Zabrđe” sa 10kV priključnim kablovskim vodom
 • Predlog Odluke o utvrđivanju lokacije za postavljanje odnosno izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa – 10kV kablovskog voda od MBTS “Kamenje” do MBTS “Selev” u Zelenici
 • Predlog Odluke o utvrđivanju lokacije za postavljanje odnosno izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa – trafostanice NDTS 10/0,4 kV, 1x630kVA “Solila 3” sa 10kV priključnim kablovskim vodom
 • Predlog Odluke o komunalnom redu
 • Predlog Odluke o naknadama za korišćenje opštinskih puteva Opštine Herceg Novi
 • Predlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o godišnjoj naknadi za korišćenje prostora za bespravne objekte
 • Predlog Odluke o donošenju izmjena i dopuna Programa privremenih objekata Opštine Herceg Novi za period od 2019. godine do 2024. godine
 • Predlog Programa uređenja prostora opštine Herceg Novi za 2022. godinu
 • Predlog Odluke o izmjeni Odluke o određivanju lokacije za privremeno skladištenje neopasnog građevinskog i zelenog otpada na teritoriji opštine Herceg Novi
 • Predlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću “Luka Herceg Novi – gradska luka Škver” Herceg Novi
 • Predlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću “Agencija za izgradnju i razvoj Herceg Novi” Herceg Novi
 • Izvještaj o radu predsjednika Opštine i organa lokalne uprave za 2021. godinu
 • Izvještaj o radu JU Dnevni centar za djecu sa smetnjma i teškoćama u razvoju za 2021. godinu
 • Informacija o radu Crvenog krsta Herceg Novi za 2021. godinu
 • Informacija o trenutnom statusu Bolnice Meljine
 •  
  Informacija o učešću Opštine Herceg Novi u Regionalnom programu lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD 2)
 • Izbor i imenovanja
 • Odbornička pitanja i odgovori 


Komentari

0 Komentara
Ugrađene povratne informacije
Pogledaj sve komentare

Povezani članci


Pratite nas i putem iOS i Android aplikacije

Jadran Novi® 2022. All rights reserved. Made By


Adria Management Services