• Početak
  • Vijesti
  • Naš grad
  • Ribarska luka u Zelenici, planirana gradnja objekata za obradu, pakovanje i distribuciju freške ribe

Ribarska luka u Zelenici, planirana gradnja objekata za obradu, pakovanje i distribuciju freške ribeFoto: Opština HN

Ribarska luka u Zelenici najvjerovatnije će se graditi na lokaciji Kuti, na katastarskim parcelama 805/1, 805/2 i 805/3. To se može vidjeti u Nacrtu odluke o utvrđivanju lokacije za postavljanje odnosno izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa – ribarske luke u Zelenici, koji je Opština Herceg Novi stavila na javnu raspravu.

Na opštinskom sajtu objavljen je i Programski zadatak sa elementima urbanističko-tehničkih uslova za izradu tehničke dokumentacije za objekat ribarske luke. U dokumentu možemo vidjeti da je planirano da kapacitet luke bude za 20 plovila dužine do 30 metara i 30 polovila čija je dužina do 10 metara. Takođe, neophodno je ostaviti mogućnost da unutar luke postoje i komercijalni vezovi.

U objavljenim smjernicama naznačeno je da je potrebno predvidjeti mogućnot pristajanja plovila i sa spoljašnje strane lukobrana ribarske luke, kao i pješačku komunikaciju koja ne bi opterećivala operativni dio luke namijenjen ribarima. Neophodno je planirati i proširenje postojeće zone obale za minimum tri meta sa sjeverne strane luke.

„Tehničkom dokumentacijom, pored osnovnih elemenata shodno važećim propisima i standardima za izgradnju ove vrste objekata, u okviru ribarske luke potrebno je planirati i mjesto prvog iskrcaja ribe i drugih morskih organizama na kopnu, u neposrednoj blizini gata na kojem plovila pristaju, kao i mjesto prve prodaje ulovljene ribe i drugih morskih organizama – ukoliko to prostorni i tehnički kapaciteti luke budu dozvoljavali“, objašnjeno je u dokumentu, piše Boka News.

Na kopnenom dijelu parcela na kojima je planirana gradnja luke, neophodno je predvijdeti i gradnju rashladnih uređaja za održavanje i čuvanje ribe i proizvodnju leda, prostorije za rad inspektora, kancelarijski prostor za funkcionisanje udruženja ribara, te objekata za prijem, obradu, pakovanje i distribuciju freške ribe. Projektom planirati i pedesetak ribarskih kućica površine cca dva metra kvadratna po kućici, natkriveni prostor za reparaciju ribolovnih alata, navoz i dizalicu za remont odnosno servisiranje plovila, kao i druge prateće sadržaje shondo važećim propisima i standardima za ovu vrstu objekata.

U dokumentu je naznačeno da se u okviru zahvata luke tehničkom dokumentacijom mogu planirati i objekti privremenog ili trajnog karaktera.

„S obzirom na veličinu i specifičnost izgradnje kompletne infrastrukture koja je u funkciji ribarske luke, objekte i prateće sadržaje unutar same luke moguće je graditi fazno, poštujući smjernice i uslove izgradnje koji su definisani programskim zadatkom sa elementima urbanističko tehničkih uslova“, navodi se u dokumentu.

Tehničkom dokumentacijom neophodno je predvidjeti i mjere zaštite od požara, zaštite na radu, zatim zaštite od elementarnih nepogoda i zaštite životne sredine. Elektroinstalacije projektovati prema tehničkim preporukama Elektroprivrede Crne Gore (EPCG), a telekomunikacije prema uslovima izdatim od Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost (EKIP).

Podsjetimo, iz Opštine su ranije isticali da je izgradnja ribarske luke u Zelenici jedan od najvažnijih projekat za Herceg Novi.

„Za dalji razvoj Herceg Novog jako je bitan ovaj projekat, tim prije što je razvoj ribarstva uslovljen ribarskom lukom. Ovo je jedna od najbitnijih investicija za dalji razvoj lokalne privrede i Zelenike, koja će omogućiti otvaranje novih radnih mjesta i razvoj prerađivačke industrije, odnosno mogućnosti otvaranja fabrika za preradu ribe i ribljih proizvoda“, rekao je ranije Nenad Vitomirović, savjetnik za investicije u kabinetu predsjednika opštine.Komentari

0 Komentara
Ugrađene povratne informacije
Pogledaj sve komentare

Povezani članci


Pratite nas i putem iOS i Android aplikacije

Jadran Novi® 2022. All rights reserved. Made By


Adria Management Services