Skip to main content


Podnijeli ustavnu žalbu protiv izbora Đurović
Iz Demokrata su kazali da su ustavnu žalbu podnijeli zbog povrede Ustavom zajamčenih prava i sloboda od 28. Aprila, o izboru predsjednice i članova 43. Vlade.

Oni su u žalbi naveli da je za rješavanje tog spora jedino nadležan Ustavni sud.“Saglasno odredbi člana 148 stav 2 Ustava Crne Gore, konačni pojedinačni pravni akt uživa sudsku zaštitu, pa bi svako eventualno nepostupanje Ustavnog suda po ovoj Ustavnoj žalbi, predstavljalo krešenje prava na pravni lijek garantovanog članom 20 Ustava Crne Gore”, naveli su iz Demokrata.

To bi, kako su kazali iz Demokrata, bilo i kršenje prava na pristup sudu garantovanog Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda.

Iz Demokrata su podsjetili da je Skupština 27. saziva, na Prvoj sjednici Prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u ovoj godini 28. aprila donijela odluku o izboru predsjednice Skupštine, a da je ta odluka objavljena u Službenom listu broj 47, od 28. aprila.

Oni su naveli da je grupa od 46 poslanika 21. aprila dostavila u Skupštinsku proceduru akt kojim je obavijestila Skupštinu da saglasno opštem pravnom načelu “ko može više može i manje” preuzimaju nadležnost predsjedavajućeg Skupštine.

 

“Iz člana 16 stav tri Poslovnika Skupštine, ne navodeći pravni osnov, sazivaju Skupštinu Crne Gore 27. saziva na sjednicu Prvog redovnog zasijedanja u 2022. godini za 28. april, i određuju da tom sjednicom predsjedava potpredsjednik Skupštine Ervin Ibrahimović”, navodi se u saopštenju.

Iz Demokrata su ocijenili da je, izvršenim protivpravnim preuzimanjem nadležnosti predsjedavajućeg sjednicom Skupštine, grupa od 46 poslanika uzurpirala nadležnosti potpredsjednika Skupštine koji vrši dužnost predsjednika Skupštine, i prigrabila za sebe privilegovan položaj u odnosu na ostale poslanike.

“Time je obesmišljen i princip vladavine prava, koji ima za cilj podvođenje funkcionisanja javne vlasti pod djelotvorna pravna ograničenja, radi izbjegavanja arbitrarnosti”, kazali su iz Demokrata.

Kako su kazali, u pravnom poretku zasnovanom na vladavini prava neophodno je obezbijediti određenost, pristupačnost, predvidljivost i pravnu izvjesnost pravnih normi, na što u svojim stavovima i ukazuje Evropski sud za ljudska prava, stoji, između ostalog u Ustavnoj žalbi devet poslanika Demokrata.

“Odredbama člana 84 Poslovnika jasno je određeno da Skupštinu na sjednicu saziva predsjednik Skupštine, a da predlog za sazivanje sjednice Skupštine može podnijeti 1/3 poslanika ili Vlada, dok su odredbama člana 85 uređena pitanja sadržaja Saziva Skupštine na sjednicu i određeni rokovi u kojim se Saziv Skupštine upućuje poslanicima”, naveli su iz Demokrata.

Iz Demokrata su istakli da je tom sjednicom Skupštine neovlašćeno predsjedavao Ibrahimović.

“Naime, niti jednom odredbom Ustava Crne Gore, kao ni odredbom Poslovnika Skupštine Crne Gore grupa od 46 poslanika nije bila ovlašćena da odredi potpredsjednika Skupštine koji će presjedavati sjednicom Skupštine, u slučaju kada je predsjedniku Skupštine prestao mandat prije isteka vremena na koje je biran”, rekli su iz Demokrata.

Oni su pojasnili da je to pitanje uređeno odredbama člana 16 Poslovnika Skupštine.

“Zbog svega navedenog, osporenom Odlukom povrijeđen je princip vladavine prava, kao jedne od najviših ustavnih vrijednosti, i u tekućem mandatu Skupštine, bez sprovođenja izbora, uspostavljena je nova parlamentarna vlast, suprotno odredbama član 2 stav 3 Ustava Crne Gore”, istakli su iz Demokrata.

Iz Demokrata su naveli da iz toga nesumnjivo proizilazi da je osporena odluka o izboru predsjednice Skupštine donesena na sjednici čiji saziv predstavlja grubo kršenje gore citiranih imperativnih odredbi Ustava i Poslovnika Skupštine, što osporenu Odluku čini elementarno nezakonitom.

“Ovo sa razloga što svi pojedinačni akti, kako u materijalnom smislu, tako i u postupku u kojem su doneseni, moraju biti saglasni sa važećim propisima”, rekli su iz Demokrata.

Oni su dodali da podnosioci ustavne žalbe, kao poslanici u Skupštini, imaju pravo i pravni interes, da pojedinačni pravni akti koje neposredno, na osnovu ustavnih ovlašćenja donosi parlament, moraju biti saglasni sa Ustavom, kako u materijalnom smislu, tako i po postupku u kojem su doneseni.

“Poslanici izvode zaključak da u konkretnoj ustavnopravnoj stvari nije ispunjen nijedan materijalno pravni uslov za izbor predsjednice Skupštine Crne Gore”, dodaje se u saopštenju.Komentari

0 Komentara
Ugrađene povratne informacije
Pogledaj sve komentare

Povezani članci