Vidaković za svjetsku WBU titulu u Kelnu!
Vi­še­stru­ki pr­vak Ju­go­sla­vi­je, za­tim Sr­bi­je i Cr­ne Go­re u ju­ni­or­skoj i se­ni­or­skoj kon­ku­ren­ci­ji, s’ pre­ko 200 amaterskih me­če­va, od to­ga u profesionalnoj karijeri imao je trinaest mečeva i ostvario svih trinaest pobjeda,  sedam ko, u po­lu­te­škoj ka­te­go­ri­ji. Osvajač je profesionalne titule WBC Mediterana.

Ovom prilikom prespektivni boxer koji se nalazi u odličnoj fizičkoj formi, tako i u najboljim godinama za ovaj sport, riješio je sa svojim stručnim timom da se proteklih mjeseci fokusira na meč koji mu je iznenada iskrsao i koji ga je prihvatio odmah.

Radi se o meču za svijetsku titulu u Bridgerweight kategoriji, u jednoj od prestižnih titula, a to je WBU.

“Sa eventualnim osvajanjem ove svjetske titule smatram da bi mi se još neka velika vrata otvorila i da bih mogao da napadnem još neku od ovih najprestižnijih svjetskih titula, baš kao što je ova WBU”, kazao je Vidaković

Meč je zakazan za 13 avgust  u Njemačkoj, u Kelnu i predviđen je da traje 12 rundi.

“Iako me du­go ni­je bi­lo u ma­gič­nom če­tvo­ro­u­glu, ring je sva­ki dan, bez iz­u­zetka, bio i ostao moj po­sao i mo­ja lju­bav. Ne­pre­kid­no sam tre­ni­rao i če­kao no­vi tre­nu­tak, šan­su i do­če­kao sam je. Sta­ni­ca po­vrat­ka je Keln, u ko­me ću bok­so­va­ti pro­tiv sna­žnog Njemca Toni Thes. Osje­ćam se ni­kad sprem­ni­ji, sa ni­kad ve­ćom i ja­čom že­ljom za tri­jum­fom. Svje­stan sam da meč u Kelnu zna­či no­vo po­gla­vlje, ne sa­mo u mo­joj ka­ri­je­ri, već i u ži­vo­tu. Zna­či, no­vi po­če­tak, vje­ru­jem u jed­nu li­je­pu sport­sku pri­ču i ka­ri­je­ru u ko­joj ću da­ti sve od se­be da ta­ko i bu­de”, dodaje Vidaković.Komentari

0 Komentara
Ugrađene povratne informacije
Pogledaj sve komentare

Povezani članci


Pratite nas i putem iOS i Android aplikacije

Jadran Novi® 2022. All rights reserved. Made By


Adria Management Services

Home
Vijesti
Radio
Pretraga